Dagstukkies met Dennis 16 Mei 2019

Mei 16, 2019

Galasiërs 6:9:  #Oestyd

16 MEI 2019

“Wanneer ons doen wat goed is, moenie dat dit moeitevol wees nie, want op die bepaalde tyd sal ons self oes as ons nie moeg word nie.”

Apostel Paulus bemoedig die gelowiges van Galasië om sterk te staan, dat hulle nie moet moeg word om goed te doen nie. Die mens het ‘n manier om gou tou op te gooi, want die arbeidsveld is groot en die arbeiders is min.  Matteus 9:37 verklaar: “Toe sê Hy vir sy dissipels: Die oes is wel groot, maar die arbeiders is min.”

Baie keer voel ‘n mens alles raak te veel, dan voel jy om op te hou om goed te doen. Dit voel vir jou mense kom net na jou toe, die mense klop net aan jou deur. Jy voel moeg en afgemat.
Jesaja 39:29-31 wys dat Hy nuwe krag gee vir die vermoeide en vermenigvuldig sterkte  gee aan die wat geen kragte meer het nie. Die jonges word moeg en die jongmense struikel selfs; maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag.” Daarom as ons nie moeg word nie, sal ons op die regte tyd maai as ons nie verslap nie.

Vrede / Shalom