Dagstukkies met Dennis 16 Julie 2019

Julie 16, 2019

Hebreërs 10:24-25:  #Kerk

“Laat ons na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.  Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.”

16 JULIE 2019

Paulus skryf aan Timoteus in 2 Timoteus 3:14 “Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het.” Ons leef regtig in die laaste dae, waar kerkbywoning al hoe minder word. Mense het meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God geword. Die vraag wat baie kere gevra word is: Hoekom is kerkbywoning so belangrik?  Eerstens, wanneer jy jou hart vir die Here gegee het, dan behoort jy aan die liggaam van Christus volgens 1 Korintiërs 12:27. Daarom sê Hebreërs 10:24 “Laat ons na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.” Dus moet ons mekaar aanmoedig om met goeie gesindhede mekaar te kan eer en met liefde die weg te bewandel, om die gesonde leer uit te kan dra.

Dit is om hierdie kameraadskap van die een en die ander wat kerkbywoning belangrik is in die wedergebore Christen se lewe. Dat ons dan nie ons onderlinge byeenkomste versuim nie, want as ons aan Christus behoort en lewe volgens Sy wil en plan dan sal ons daardie diepe verlange hê om God te loof in die teenwoordigheid van die ander gelowiges en sodoende mekaar bedien met vars getuienisse in die liefde van die Here.

Vrede / Shalom