Dagstukkies met Dennis 15 Mei 2019

Mei 14, 2019

Amos 9:13:  #Oestyd

15 MEI 2019

“Let op, die dae kom,” verklaar die Here “wanneer die ploeër die maaier sal inhaal en die druiwetrapper die een wat die saad saai: wanneer die berge van nuwe wyn sal drup en al die heuwels hulle verbly.”

Wanneer ons die skrifgedeelte lees dan sien ons oorvloedige seëninge, die belofte van die Here is ja en amen: “Kyk, die dae kom, spreek die Here, dat die ploeër die maaier sal inhaal….” Dit spreek van oorvloed.  Amos 9:9 sê: “Want kyk, Ek gee bevel en dit sal die huis van Israel onder al die nasies skud soos in ‘n sif geskud word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie.”  God se barmhartigheid en Sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid.  Die wat in Sy hand is sal niemand kan uitruk nie. Psalm 125:2 verklaar: “Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid.”

Nou sê Jesaja 43:18-19: “Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, Ek gaan iets nuuts maak, nou sal dit uitspruit.  Ja, Ek maak ‘n pad in die woestyn, riviere in die wildernis.” God belowe Hy gaan iets nuuts doen en sal ons dit nie opmerk nie?  Amos 9:13b se woorde vir die volk was amper asof hulle droom toe die Here die lot van Sion verander het, want die woorde “…en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees” spreek van volkome herstelling, want die oes sal groot wees.

Vrede / Shalom