Dagstukkies met Dennis 15 Maart 2019

Maart 15, 2019

15 MAART 2019

Maleagi 3:10: #Voorsiening

“Bring die hele tiende na die stoorkamer sodat daar kos in My huis kan wees en toets my nou hierin,” sê die Here, “of Ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en vir julle ‘n seën sal laat uitvloei totdat dit oorloop nie.”

As daar een ding is wat die vyand geweldig teëstaan, dan is dit die gee van jou tiendes en offergawes, want die opdrag raak die sak. Hier word ‘n mens werklik getoets of jy vashou aan die tydelike dinge in die lewe. Die profeet sê bring die volle tiende en dis baie keer hier waar die mens se eerlikheid op die proef gestel word. Dit is juis hier waar ons God kan beproef. Met ander woorde ons kan terug gaan en sê: Here U het gesê, ek moet U beproef, maar ek ervaar nog toe vensters. God soek alles wat aan Hom behoort. Ek kan onthou met my eerste salaris: R90 per maand, moes ek R40 losies betaal, R40 na my ouers stuur en R9 tiendes en toe net ‘n R1 oor vir die maand, maar die Here het my deur gedra.

2 Korintiërs 9:7 praat Paulus met verwysing na die offergawes. Ek sê altyd die tiendes moet jy gee, al is jy kwaad, maar die offergawes moet jy dit gee met ‘n blymoedige hart, want God het ‘n blymoedige gewer lief. So wanneer ons ons hele tiendes na die skathuis bring en ons offer met ‘n blymoedige gees, dan kan God die vensters van die hemele oopmaak vir die instroming van die seëninge uit die hart van God. Daarom is dit my bemoediging: moenie jou eie seëninge verhinder nie, want God wil ons oorvloedig seën.

Vrede / Shalom.