Dagstukkies met Dennis 14 November 2019

November 14, 2019

 1 Korintiërs 1:7:  #Wag

Die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig dat dit julle nie aan ‘n enkele genadegawe ontbreek nie.  Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus.”

Apostel Paulus skryf aan die Korintiërs in 1 Korintiërs 1:4 wanneer hy sê: “Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is.” Baie keer het ons die ywer maar die kennis ontbreek, daarom sê Paulus in vers 5: “Dat julle in alle opsigte in Hom ryk gemaak is, in elke woord en alle kennis…”

Dit bring ons dan by die kern gedagte van die dagstukkie in 1 Korintiërs 1:7: “Die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig dat dit julle nie aan ‘n enkele genadegawe ontbreek nie.  Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus.” Gedurende die wagperiode vind die vormingsproses plaas.  Dis hier waar jy geskaaf en gebrei word om sodoende by die openbaring van onse Here Jesus Christus tot die volle geestelike volwassenheid te groei, sodat ons vir geen enkele genadegawe agter hoef te staan nie.

Vrede / Shalom