Dagstukkies met Dennis 13 November 2019

November 13, 2019

Jakobus 5:7-8:  #Wag

Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom.  Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer.  Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here.”

Apostel Jakobus, die broer van Jesus en pastoor van die gemeente in Jerusalem, bemoedig die gelowiges om geduldig te wees tot en met die wederkoms van Jesus. Die mens wonder altyd wanneer is die wederkoms, want vanaf die vroeg af is die boodskap: Maak gereed, want die koms van die Here is naby. Die vyand sal ook alles in sy vermoë probeer om die mens mismoedig te maak.

Jakobus bemoedig die gemeente: “Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en laat reën ontvang het.” Met ander woorde die landbouer moet geduldig wees, hy moet wag totdat die proses voltooi is, saam met die geduld ook die geloof.  Daarom sê Jakobus 5:8: “Julle moet ook geduldig wag en moed hou want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here.” Hy kom soos ‘n dief in die nag, daarom moet ons bid en waak en gereed wees.

Vrede / Shalom