Dagstukkies met Dennis 13 Mei 2019

Mei 13, 2019

2 Korintiërs 9:6:  #Oestyd

13 MEI 2019

“Maar dink daaraan: Wie spaarsamig saai, sal ook spaarsamig oes; en wie volop saai, sal ook volop oes.”

Vir die eienaar van ‘n plaas is dit die beste tyd van die jaar, want dit is oestyd. Hier sal hy uitvind watter arbeidsopofferinge hy werklik ingesit het in die saaiproses, en wat hy gesaai het, want dit sal in ‘n groot mate weerspieël in die oestyd. Galasiërs 6:7b verklaar: “Want net wat die mens saai sal hy maai.” Dit is ‘n Bybelsebeginsel: Wat jy saai sal jy maai, met ander woorde, saai jy onkruid, sal onkruid opkom, saai jy liefde, sal liefde na jou toe terugkom. As jy iemand seën, sal seëninge na jou toe terugkom.

Nou sê die Woord van die Here in 2 Korintiërs 9:6; “Maar dink daaraan: Wie spaarsamig saai, sal ook spaarsamig oes; en wie volop saai, sal ook volop oes.

Baie keer kyk ons die groter prentjie mis, want ons sien nou in ‘n spieël in ‘n raaisel, ons ken nou ten dele, maar eendag sal ons ten volle die hoekoms en die waaroms ken.  Spreuke 11:24 verklaar: “Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek.” Wanneer ‘n mens volop saai, dan sal jy oestyd volop maai. Die Woord van die Here leer ons: Gee en vir jou sal gegee word, want ‘n mens kan niks ontvang as jou hand toe is nie.

Vrede / Shalom