Dagstukkies met Dennis 12 September 2019

September 12, 2019

12 SEPTEMBER 2019

1 Petrus 2:2-3:  #Groei

Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry.  Julle het immers ondervind dat die Here goed is.”

Apostel Petrus, in sy eerste brief, bring ‘n diep saak na vore. Tot op hierdie oomblik volgens my kennis, word daar navorslng gedoen om so na as moontlik te kan kom aan die moedersmelk. Daardie onvervalste melk het al die voedingsware in wat nodig is vir ‘n pasgebore baba om te oorleef.  Dit is oorspronklik deur God geskep om alles wat daardie suigeling nodig het om te groei.  Daarom sê Petrus daar moet ‘n sterk verlange wees, want daardie baba is net tevrede wanneer hy of sy moedersmelk kan drink.

In elke kind van die Here moet daar ‘n dors wees na die krag van God sodat daar geestelike groei kan plaasvind. Die wat baie keer na vore kom is:  Hoe sterk is ons verlange na die werklikheid? Ons moet wees soos daardie kindjie wat nie ophou voor daardie onvervalste melk nie gekry is nie.  Daar moet regtig ‘n honger en dors wees sodat God se wil in ons lewens kan gekied, daarom onderrig Apostel Petrus ons dat as ons groei en standvastigheid wil ervaar, moet ons sterk verlang na die Woord van die Here, wat lewend gemaak word deur die Heilige Gees, sodat ons daardeur kan opgroei, wanneer ons die goedentierenheid van God geproe het.

Vrede / Shalom