Dagstukkies met Dennis 11 September 2019

September 11, 2019

11 SEPTEMBER 2019

Jesaja 54:2-3:  #Groei

Maak die plek van jou tent wyd, en laat hulle die doeke van jou tentwonings oopspan.  Verhinder dit nie!  Maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in, want jy sal regs en links uitbreek en jou nageslag sal nasies in besit neem en verwoeste stede bevolk.”

Dit is een van my geliefkoosde skrifte wat altyd vir my aandui op standvastigheid met die oog op uitbreiding. Die profeet, Jesaja, bemoedig die volk in die tyd van hulle ballingskap, dat te midde van die omstandighede, God nog steeds in beheer is en besig is met iets nuuts. Die opdrag was: “Maak die plek van jou tent wyd, en laat die doeke van jou tentwonings oopspan.”

Daar is moontlik dinge wat die mens in gereedheid moet bring om sodoende uitbreiding, oftewel groei, moontlik te maak. Daar word voorsiening gemaak dat daar geen probleem moet wees indien ‘n storm opkom of die winde ruk nie; want die lyne moet lank gemaak word en die tent penne styf in geslaan word.

Die belofte wat die Here vir die volk Israel gee terwyl hulle weg van die huis is, is dat daar gaan soveel groei wees dat hulle na links en na regs gaan uitbreek, nasies gaan in besit geneem word en die verwoeste stede gaan bewoon word. Daarom moet ons seker maak dat daar geen hindernisse vir die groeikrag van God moet wees nie.

Vrede / Shalom