Dagstukkies met Dennis 11 November 2019

November 11, 2019

Jesaja 30:18:  #Wag

En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees, en daarom sal Hy Hom verhef om Hom oor julle te ontferm; want die Here is ‘n God van die gerig.  Welgeluksalig almal wat op Hom wag.”

Die Woord wag is ‘n drie letter woord, maar vir dit moet jy soms baie geduld hê anders stoot jy jou bloeddruk op. Die profeet, Jesaja, sê tereg: “En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om julle genadig te wees”.  Hier bring dit die teenoorgestelde uit; met ander woorde: “die Here sal met ongeduld wag”. Dis te sê God kan nie meer wag nie, Hy is ongeduldig, want Hy wil ons genadig wees, ten spyte van ons foute.

Die oomblik wanneer die mens hom onderwerp aan die gesag van God, en Hom erken in al Sy weë, dan “sal Hy hom verhef om Hom oor julle te ontferm; want die Here is ‘n God van die gerig. Welgeluksalig  almal wat op Hom wag.” God het Sy bepaalde tyd waarin Hy dinge doen en laat gebeur, daarom moet ons gefokus bly en geduldig op Hom wag vir die uitkoms.

Vrede / Shalom