Dagstukkies met Dennis 10 Julie 2019

Julie 10, 2019

10 JULIE 2019

Psalm 37:7:  #Geduld

“Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van ‘n skelm nie.”

Mense sal altyd sê dat ons Job se geduld moet hê wanneer jy deur moeilike omstandighede gaan. In 2 Timoteus 3:12-13 bemoedig Paulus vir die jongman, Timotheus: “En almal wat Godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word.”

Baie keer voel ons, ons word onreg aangedoen wanneer mense ons onregverdig behandel, maar Dawid bemoedig ons in Psalm 37:7 “Swyg voor die Here en verwag Hom…” Jy moet totaal oorgegee wees in jou toewyding aan God, om hierdie bevel te gehoorsaam. Dit is moeilik om te swyg want jy soek jou reg. Maar die opdrag is selfs in daardie moeilike tyd: Swyg voor die Here en verwag Hom, want as Hy deurkom dan doen Hy ver bo alles wat ons kan bid of dink.

Daarom hoef ons nie toornig te wees op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie, omdat ons met die nuwe mens beklee moet word, wat na God geskape is.  Ons moet net gefokus wees op Hom, ons Leidsman en Voleinder van ons geloof en daarin met geduld volhard tot die einde toe.

Vrede / Shalom