Dagstukkies met Dennis 1 Oktober 2019

Oktober 1, 2019

1 OKTOBER 2019

Lukas 21:2-3:  #Offer

Dit verseker Ek julle: Hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander.  Hulle het almal iets uit hulle oorvloed in die offergawekis gegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe.”

Baie keer wanneer ‘n mens kom om te offer kyk mense na die realiteite.  Jy kyk na wat jy nog moet betaal.  Indien jy dit gaan offer, gaan jy genoeg geld het om van te lewe? Dis geen wonder Jesus sê in Matteus 6:34 “Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.” In Lukas 21:1 sê Jesus: “En toe Hy opkyk, sien Hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis gooi.” Baie van hulle het uit hulle oorvloed ingegooi.  Baie het ingegooi omdat hulle gesien wou word. In die tweede vers lees ons van die arm weduwee wat haar laaste twee geldstukkies ingegooi het.

Sy het haar laaste gegee, uit haar armoede, maar met ‘n opregte hart. ‘n Hart van dankbaarheid. Moontlik was sy dankbaar vir haar gesondheid. Baie keer kom ‘n mens voor moeilike besluite te staan, veral as jy weet dit is al wat jy het en jy weet nie waar jy môre gaan regkom nie. In Matteus 6:33 verklaar Jesus: “Maar soek eers die koninkryk van God en Sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.” Ons moet in geloof wandel want Jesus sê: “Waarlik, ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het.”

Vrede / Shalom