Dagstukkies met CLF 9 Oktober 2020

Oktober 9, 2020

Die Heilige Gees help

“Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie” (Romeine 8:26)

Dit is nie vir alle mense ewe maklik om te bid nie. Sommige mense het die gawe gekry om maklik in die openbaar te bid. Vir ander mense is dit weer moeilik om voor ander mense of in ’n biduur te bid. Soms sukkel ek ook, want ek weet nie of ek my woorde reg kies as ek tot die Here bid nie.

Gelukkig gee Paulus vir ons uitkoms in dit wat hy in vandag se teksvers skryf. Die Heilige Gees wat in ons woon praat in ons plek met God as ons bid. Die Heilige Gees weet presies wat ons vir God wil sê, en dan doen Hy die praatwerk, en God verstaan. As jy weer sukkel om te bid, weet net dat die Heilige Gees jou sal help.

 

Dankie Here, dat die Heilige Gees my help as ek met U praat. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.