Dagstukkies met CLF 7 Junie 2020

Junie 7, 2020

Gee vir God iets terug

“Toe het die Woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom: Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon terwyl my huis in puin lê?” (Haggai 1:3)

Die Israeliete het baie swaar gekry toe sterk volke teen hulle oorlog gemaak het. Uitein­delik is Jerusalem, en ook hul tempel waar hulle God aanbid het, afgebreek en verwoes, en die mense weggevoer. Toe die volk na Jerusalem teruggekom het, het hulle vir hulleself mooi huise gebou, maar vergeet om die tempel te herstel. Toe het God met die profeet Haggai gepraat en gesê dat die tempel weer reggemaak moet word. God wou weer hê dat hulle moet bymekaar kom om Hom te aanbid.

Ons kerkgeboue is nie tempels nie, maar God verwag tog dat ons hierdie geboue waar die volk van God bymekaarkom om te aanbid sal versorg en oppas. Om geboue te onderhou kos geld. Daardie geld kan maar net van God se kinders af kom. Dis my en jou plig om gereeld ons dankoffers te gee, sodat ons God kan loof en prys in ’n goed versorgde gebou. God gee vir ons so baie, en ons kan ook vir Hom op hierdie manier dankie sê.

 

Here, help my om gereeld my deel vir u kerk te gee. Dankie dat ek so baie van U ontvang. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.