Dagstukkies met CLF 5 Junie 2020

Junie 5, 2020

Prys die Here

“Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder” (Habakuk 3:17-18)

Habakuk het die genade ontvang om op die Here te vertrou. Al gaan dit hoe sleg met die boerdery, sê hy, sal hy nog altyd die Here loof en prys. Baie van ons het met boerdery te doen, en ons weet dat as daar nie oeste is nie, is daar nie kos vir mens en dier nie. Ons sal mismoedig word en voel dat God ver van ons af is.

Hierdie groot les wat ons vandag moet leer, is om nooit moedeloos te word nie. Ons God sorg, en Hy is daar. Hy sal ons nooit verlaat of vergeet nie. Wanneer dit met jou baie sleg gaan, glo net die Here is altyd daar, Hy weet van jou, Hy is jou Redder.

 

Dankie Here, dat U ook my Redder is. Ek wil U vir altyd loof en prys. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.