Dagstukkies met CLF 22 Augustus 2020

Augustus 22, 2020

Vra God se wil

“Hy het gesê: ‘Abba, Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie,

maar wat U wil’ ” (Markus 14:36)

Jesus en sy dissipels het na ’n tuin met die naam Getsemane gegaan. Dit was die nag dat Jesus gevange geneem sou word. Jesus het geweet dat die tyd naby is, en Hy wou alleen met sy Vader in die hemel praat. Hy het tot God gebid omdat Hy benoud en bang was. Onthou, Jesus was op aarde ook maar net ’n mens soos ons.

Hy het vir God gevra om die swaar wat voorlê van Hom af weg te neem. Hoe­wel Jesus dit gevra het, het Hy nogtans ook gevra dat God se wil moet geskied.

Ons vra ook baie vir God om vir ons iets te doen of te gee. Dan moet ons ook soos Jesus vra dat God se wil sal geskied. As ons God toelaat om vir ons te besluit, sal dit met ons goed gaan, want God weet wat die beste is.

 

Hemelse Vader, laat u wil ook in my lewe geskied. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.