Dagstukkies met CLF 2 Augustus 2020

Augustus 2, 2020

Geloof

“As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die
gebed vra” (Matteus 21:22)

Op ’n dag was Jesus honger. Hy en sy dissipels sien ’n vyeboom langs die pad, en Jesus gaan kyk of daar vye is om te eet. Al wat aan die boom was, was net blare en geen vye nie. Jesus sê toe dat die boom nooit weer sal vrugte dra nie. Dadelik het die boom verdroog. Die dissipels was baie verbaas, en vra hoekom die boom so skielik verdroog het. Jesus se antwoord was dat as hulle geloof het soos syne, sal hulle dit ook kan doen.

Wat is geloof nou eintlik? Baie mense sukkel daarmee. Wanneer ons graag iets wil hê, of regtig wil hê iets goeds moet gebeur, en ons dan volkome op God staatmaak daarvoor, dan is dit geloof. Ons moet weet dat God alles kan doen. Daarom kan ons altyd vir God vra om ons te help. Ons kan altyd met Hom in gebed praat. Gee jou hele lewe aan God, en so sal jou geloof versterk word.

 

Wonderlike Here, laat u Heilige Gees in my werk sodat ek meer op U kan vertrou. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.