Dagstukkies met CLF 12 Augustus 2020

Augustus 12, 2020

Jesus het opgestaan

“Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het” (Matteus 28:6)

Op die derde dag nadat Jesus gesterf het, het Maria Magdalena en die ander Maria na Jesus se graf toe gegaan om Hom verder te versorg. Intussen was daar egter iets soos ’n groot aardbewing. ’n Engel van die Here het die klip voor die graf weggerol en daarop gaan sit. Die engel sê toe vir die vroue dat Jesus opgestaan het, en dat hulle dit vir die dissipels moes gaan vertel.

Hulle was bang, maar baie bly, en het gehardloop om dit vir die dissipels te gaan vertel. Skielik het Jesus voor hulle gestaan en hulle gegroet. Die vroue was baie verbaas en het vir Jesus aanbid. Toe sê Jesus vir hulle dat hulle nie bang moes wees nie.

Soos Jesus daardie vroue gerus gestel het, net so hoef ons ook nooit bang te wees nie. Jesus het opgestaan sodat ons nooit sal sterf nie, maar vir ewig by Hom kan woon.

 

Dankie Jesus dat U die dood oorwin het. Nou kan ek ook vir ewig by U gaan woon. Amen.

 

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.