Dagstukkies Met CLF 10 Februarie 2020

Februarie 10, 2020

Goeie dinge van God

“Die dag daarna het Salomo die volk laat gaan. Hulle het hom gegroet en is terug huis toe, bly en gelukkig oor die goeie dinge wat die Here gedoen het”

(1 Konings 8:66)

 

Nadat Salomo sy gebed tot God gerig het, het hy al die mense van Israel geseën. Hy het gevra dat almal God se gebooie moet gehoorsaam en volgens God se wil moet lewe. Hy het ook gesê dat al die volke van die wêreld dan sal weet dat daar net een God is.

Daarna het hulle vir veertien dae lank fees gevier. Salomo het ook baie offers vir die Here gebring. Ons lees in vers 62 dat hy twintig duisend beeste en honderd en twintig duisend kleinvee as maaltydoffer vir die Here geoffer het.

Soos die Israeliete baie bly was oor die goeie dinge wat God gegee het, moet ons ook elke dag bly en gelukkig wees oor wat God vir ons gee. As ons stilsit en dink oor al die goeie dinge wat ons van God ontvang, kan ons nie anders as om God daarvoor te dank nie. Die beste manier om vir God dankie te sê, is om ons hele lewe vir God te gee en Hom elke dag te dien.

 

Here Jesus, baie dankie vir al die mooi en goeie dinge wat ek van U ontvang. Amen.

 

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.