Bid sonder ophou – I Tessalonisense 5:16-18

Oktober 6, 2023

Wees altyddeur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.

1 Tessalonisense 5:16-18i