Dagstukkies met CLF 31 Augustus 2020

Wees dankbaar

“Een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is,

omgedraai en God hardop geprys”(Lukas 17:15)

Terwyl Jesus op pad was na Jerusalem het daar tien melaatse mans na Hom geroep en gevra dat Hy hulle gesond moes maak. Melaatsheid was in daardie dae ’n ernstige siekte wat nie maklik gesond gemaak kon word nie. Jesus sê toe vir hulle dat hulle na die priesters moes gaan om te wys dat hulle gesond is. Op pad daarheen het hulle werklik almal gesond geword!

Net een het omgedraai na Jesus toe om dankie te sê. Jesus was verbaas en het gevra waar die ander nege dan was. Hoekom kom hulle nie om dankie te sê nie?

Die Here gee vir ons elke dag so baie, en dan vergeet ons om dankie te sê. Ons ontvang gesondheid, kos en klere, ’n werk, ’n blyplek, ons kan sien, hoor en praat, en dan dink ons dit kom sommer so vanself. Nee, dit kom alles van God af omdat hy vir ons lief is.

 

Here, vergewe my, omdat ek nie dankbaar genoeg is vir dit wat U vir my gee nie. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 30 Augustus 2020

Die verlore seun

“Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: ‘Pa, ek het teen God en teen pa gesondig!’ ”(Lukas 15:18)

Die gelykenis van die verlore seun is seker een van die bekendstes wat Jesus vertel het. ’n Man het twee seuns gehad. Die jongste het eendag vir sy pa gevra om die deel wat hy sal erf sommer nou vir hom te gee. Nadat sy pa die besittings tussen die twee seuns verdeel het, het die jongste syne verkoop en na ’n ver land weggeloop. Daar het hy sy geld uitgemors en baie sondig gelewe. Toe sy geld op was, en sy vriende hom vergeet het, het hy terug verlang na sy ouerhuis. Net daar besluit hy om terug te gaan en vir sy pa sê dat hy jammer is. Sy pa was so lief vir hom dat hy hom met ope arms terug verwelkom het.

Ons dwaal ook soms weg van die Here af. Dan moet ons net teruggaan na God toe en sê dat ons jammer is. Die Here sal vergewe, want Hy is baie lief vir ons. Moenie bang wees om na God toe terug te gaan nie.

 

Here, vergewe my sondes. Neem my asseblief weer terug as u kind. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 29 Augustus 2020

Dit is nie maklik nie

“So kan niemand van julle my dissipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie” (Lukas 14:33)

Op baie plekke lees ons in die Bybel dat dit nie maklik is om ’n volgeling van Jesus te wees nie. God se kinders word baie gespot en verneder omdat hulle aan God behoort. Baie mense wat ryk is en baie besittings het, vind dit moeilik om God te dien, want hulle maak staat op hul rykdom.

Jesus sê in die teksvers dat om sy dissipel te wees, moet jy nie op aardse goed vertrou nie. Jesus bedoel nie regtig dat jy al jou besittings moet weggee nie, maar wel dat jy vir God meer lief moet wees as vir jou besittings. As dit met ons baie goed gaan, as ons gesond is, of as ons genoeg geld het, dan vergeet ons maklik van die Here.

Om ’n kind van God te wees kos baie opoffering. Maar as ons getrou aan die Here bly, en bereid is om op te offer, sal God ons beloon.

 

Liewe Heer, maak my gewillig om U eerste te stel. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 28 Augustus 2020

Wees die minste

“Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en elkeen wat nederig is, sal verhoog word”(Lukas 14:11)

Jesus het die volgende gelykenis vertel. Wanneer iemand jou uitnooi na ’n troue, moet jy nie in die voorste plek gaan sit nie. Miskien het die gasheer iemand genooi wat belangriker as jy is. Dan sal jy gevra word om die op agterste plek te gaan sit. Dit sal dan vir jou ’n verleentheid wees. Jesus sê dat jy liewer van die begin af agterlangs moet gaan sit. As die gasheer jou dan vra om voor te kom sit, sal jy goed voel.

Jesus het dit vertel om ons te leer om altyd die minste te wees. Die Here sien raak as ons nederig is, en onsself nie belangriker as ander mense ag nie. Al het jy miskien eendag ’n belangrike werk, wees goed vir hulle wat vir jou werk. Soos Jesus gesê het, elkeen wat nederig is, sal verhoog word.

 

Vergewe my, Here, dat ek soms te veel van myself dink. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 27 Augustus 2020

Ons is bevoorreg

“Toe draai Jesus Hom na sy dissipels afsonderlik en
sê vir hulle: ‘Hoe bevoorreg is die oë wat sien wat
julle sien’ ” (Lukas 10:23)

Terwyl hulle so saam was, het Jesus vir sy dissipels gesê hoe gelukkig hulle is met alles wat hulle van Hom hoor. Dieselfde geld vir alles wat hulle Hom sien doen. Dit was ’n groot voorreg.

Omdat jy nou na hierdie stukkie leesstof luister, beteken dit dat jy vir Jesus ken. Ons wat van God en sy koninkryk weet, besef nie altyd hoe goed die Here vir ons is nie. Daar is duisende mense op aarde wat nog nooit van God gehoor het nie. Hulle bly in lande waar God se boodskap nog nie gebring is nie. Die arme mense wat nog nie van God se liefde gehoor het nie, is verlore.

Onthou om elke dag vir God dankie te sê dat jy die kans gekry het, om sy bood­skap te hoor.

 

Liefdevolle Vader, gee tog dat alle mense op aarde U boodskap mag hoor. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 26 Augustus 2020

Die Here vertroos

“Toe die Here haar sien, het Hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê: ‘Moenie huil nie!’ ”(Lukas 7:13)

Jesus en sy dissipels was op pad na ’n dorp met die naam Nain. Toe hulle by die dorp kom, sien hulle mense wat ’n dooie dra om begrawe te word. Dit was die enigste seun van sy ma, wat ’n weduwee was. Toe Jesus die ma sien, wat seker baie hartseer was, het Hy haar getroos en gesê dat sy nie moet huil nie. Jesus het toe net daar vir die jong man gesê om op te staan, en dadelik het hy regop gesit en begin praat.

Elkeen van ons het al iemand aan die dood afgestaan. Dan is ons baie hartseer en voel verlore. Gelukkig is die Here daar om ons te vertroos. Jesus kry ons jammer as ons hartseer en ongelukkig is. Daarom moet ons net op Hom vertrou in sulke omstan­dighede. Die Here ken ons harte, en sal ons bystaan in tye van seer.

 

Dierbare Here, dankie dat U my sal vertroos as ek hartseer is. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Werkverskaffing – 25 Augustus 2020

W E R K V E R S K A F F I N G

D I N S D A G   2 5   A U G U S T U S  2 0 2 0

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za

 

BESTUURDER  MANAGER
Vereistes: Bestuurder benodig by Huis Uitsig vir die Bestuur van die Tehuis vir optimale versorgingsdiens aan bejaardes, bestuur en ontwikkeling van personeel, opstel en bestuur van begrotings, bate bestuur ens. Moet beskik oor naskoolse kwalifikasie, probleem areas te identifiseer. Kennis en ervaring van personeel en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking, rekenaarvaardigheid en vorige ondervinding van die bestuur van ‘n tehuis vir bejaardes, sal as sterk aanbeveling dien.

Rig volledige CV voor Vrydag, 04 Sept. aan die Direkteur Menslike Hulpbronne, Badisa, Privaatsak X8, Bellville 7535 of per epos: mhb@badisa.org.za

 

ONDERHOUDSBEPLANNER MAINTENANCE PLANNER
Vereistes: Babylonstoren benodig ‘n Onderhoudsbeplanner met Gr.12 Sertifikaat, min. 5jr. ondervinding as onderhoudsbeplanner, rekenaargeletterdheid (Office, Excel, Word/Outlook, Powerpoint) Moet toepaslike opleiding in Onderhoudsbeplanning hê. Ondervinding in die gasvryheidsektor sal voordelig wees. Sterk kommunikasievaardighede, vermoë om meer as een taak op ‘n slag te behartig. Geldige bestuurslisensie.

Epos CV en salarisverwagting na anneline@babylonstoren.com

 

 VERPLEEGKUNDIGE NURSE
Vereistes: Goue Aar Tehuis (Badisa) Malmesbury benodig ‘n Ingeskrewe Verpleegkundige & Geregistreerde Verpleegkundige, geregistreer wees by SA Verplegingsraad. Gemotiveerde, verantwoordelike persone met geriatriese ondervinding. Die poste behels toesighouding oor ‘n groep versorgers en die versorging van verswakte en bejaarde inwoners. Persone moet in spanverband kan saamwerk.

Rig aansoeke met volledige CV en bewyse van kwalifikasies aan: Die Bestuurder per epos: goueaar@telkomsa.net

 

KONTRAK INGENIEUR CONTRACT ENGINEER
Vereistes: Kontrak Ingenieur benodig met min. 5-10jr. ondervinding in ‘n soortgelyke posisie in die lugreeling industrie gehad het, veral in meer gespesialiseerde stelsels (kommersieel en industrieel) asook ‘n relevante naskoolse kwalifikasie. Moet oor goeie beplannings, tegniese, interpersoonlike vaardighede, pro-aktief, lojale en goeie kommunikeerder wees wat ag slaan op die fynste besonderhede.

Webwerf vir meer inligting: www.actom-hvac.co.za. Rig aansoeke aan Hoof Bestuurder, Posbus 574 Brackenfell, 7561 of per epos: hvac-ct@actom.co.za  

 

VERSORGER CARER
Vereistes: Inslaap Versorger benodig vir bejaarde vrou en seun met down sindroom en dimensia in Bellville

Stuur CV, vollengte foto en 3-5min. whatsapp video waarin jy jouself bekend stel en aanbeveel en salaris verwagting asook wanneer diens kan begin na Mev. Mostert by 079 233 8753

 

TEGNIKUS TECHNICIAN
Requirements: Dirtrider Motorcycles Cape Town, Montagu Gardens is looking for a head Technician (motorcycle Mechanic) with a good track record with references, sober habits essential. Must have a passion for off-road motorcycle bikes: MX, Enduro, Adventure, Motards or Quad bikes. No Chancers please.

Email CV to info@dirtrider.co.za, also visit website: www.dirtridermotorcycles.co.za

 

Dagstukkies met CLF 25 Augustus 2020

Gee

“Gee, en vir julle sal gegee word…” (Lukas 6:38)

Die Bybel is vol van mooi gedagtes en waarhede. Veral Jesus se woorde en leringe oor die lewe is besonders. Ons teksvers vir vandag is seker een van die mooistes in die hele Bybel.

Die woord gee is so ’n klein woordjie, maar dit beteken baie. Sommige mense hou daarvan om vir ander iets te gee. Ander mense wil nie gee nie, hulle wil alles vir hulleself hou. Jesus sê in ons teksvers dat ons moet leer om te gee, en dan sal weer vir ons gegee word. As jy baie liefde aan ander gee, sal mense ook vir jou lief wees. As jy ’n vrugteboom in jou tuin het, en jy gee vir jou bure of armes daarvan, sal God ook vir jou sorg vir alles wat jy nodig het.

Jesus gee vir ons so baie, ons moet ook probeer om ander mense gelukkig te maak. Dit is eintlik lekkerder om te gee as om te ontvang.

 

Dankie Here, dat ek vandag geleer het om te gee. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Alles & Nog Wat – 22 Augustus 2020

A L L E S   E N   N O G   W A T

S A T E R D A G   2 2  A U G U S T U S   2 0 2 0

Advertensies moet asseblief teen Donderdag, voor 12h00 gestuur word na reception@104fm.co.za

of per SMS na 32716 Inligting ook op webtuiste beskikbaar – besoek www.tygerberg104fm.co.za

T E  S K E N K G I V E  A W A Y
 12-15 Sement Slabs to give away  + Computer stand @ R500

Contact: Diane on 082 832 9435

   
O P  S O E K L O O K I N G  F O R
Estelle is op soek na Baba/kinderklere van 0-6jr. teen ‘n weggeeprys of te skenk.

Skakel: 073 984 0379

T E  K O O P F O R  S A L E
Sitkamerstel: 1/2/3 Sitplek Banke + Outomatiese Wasmasjien + Mikrogolfoond + Enkelbed met kopstuk (sonder matras) + Stoel met voetstuk + Stink-en geelhout 2-Sitplek Bank + los tafels

Skakel: Jannie vir pryse by 073 280 4901

T E  K O O P F O R  S A L E
Nuut Apex Rystoel vir R10 000 + Huawei p30 vir R2500 o.h.b.

Skakel: Marius by 078 910 3899  

O P  S O E K L O O K I N G  F O R
Het jy stukkende meubelstukke wat jy bloot net wil weggooi of dalk oortolliges wat in jou pad is en jy net van ontslae wil raak? Deure, hout ens, jou rommel is iemand se skatkis!

Skakel: 083 490 9971 en skenk vir ‘n goeie doel.

T E  K O O P F O R  S A L E
2 Stortdeure vir R400 + 1000L Watertenk vir R600

Skakel: Mnr. Joseph by 062 419 6516

 

O P  S O E K L O O K I N G  F O R
 Valencia soek na ‘n Remote vir ‘n Telefunken 54cm TV teen ‘n weggeeprys of te skenk.

Skakel: 073 080 3027

 

O P  S O E K L O O K I N G  F O R
Martin is op soek na ‘n Tuimeldroër & 50cm TV teen ‘n bekostigbare prys.

Skakel: 078 324 9175

 

O P  S O E K L O O K I N G  F O R
Mev. Isaacs is op soek na ‘n Yskas + Voordeur en Gasstoof teen ‘n weggeeprys of te skenk.

Skakel: 060 453 1444

 

 

T E  K O O P F O R  S A L E
Klavier (benodig aandag) vir R2800

Skakel: Mnr. Petersen by 021 511 7127

 

 T E  K O O P F O R  S A L E
1992 Ford Lazer opbreek vir Parte – Pryse o.h.b.

Skakel: Mev. Kruger by 021 919 3362  

 

O P  S O E K L O O K I N G  F O R
Brenda soek dringend na Binneverf, Sitkamer Banke en ‘n Hangkas vir Bejaarde teen ‘n weggeeprys.

Skakel: 084 778 5827 of 021 393 4914

 

 

O P  S O E K L O O K I N G  F O R
 Titanium Foundation is op soek na ‘n Gasstoof + Potte teen ‘n weggeeprys of te skenk.

Skakel: 076 384 6956

 

O P  S O E K L O O K I N G  F O R
Luisteraar is op soek na ‘n TV teen ‘n weggeeprys of te skenk.

Skakel: 062 292 2669

 

T E  K O O P F O R  S A L E
262 Nederlandse Posseëls vanaf 1982 met nrs (1-246 en 251) vir R3000

Skakel: Gerrit de Haas by (021) 949 1396 of 076 068 5531   

 

T E  K O O P F O R  S A L E
Maxi Lab upper arm electronic Blood pressure Monitor @ R300

Contact: Jo-Anne on 073 100 0538

 

T E  K O O P F O R  S A L E
Rekenaar vir R800 + 2 Motorbande 15’s @ R600

Skakel: 084 469 3502

 

O P  S O E K L O O K I N G  F O R
Margaret soek na ‘n Enkel/dubbelbed met matrasse + Dakplate teen ‘n weggeeprys of te skenk.

Skakel: 081 432 2385

 

O P  S O E K L O O K I N G  F O R
Luisteraar is op soek na Sitkamer meubels teen bekostigbare prys.

Skakel: 074 706 0520

 

T E   K O O P F O R   S A L E
 Opel Cub in goeie lopende toestand vir R14 000

Skakel: 073 052 8766

 

O P  S O E K L O O K I N G  F O R
Colin is op soek na Mans/Dames/Kinderklere vir Kinderbediening en Nagskuilings in Bellville.   

Skakel: Melanie by 083 992 2363

 

T E  K O O P F O R  S A L E
Table Tennis Board with accessories @ R700 + Different sizes of Argilla Bowls with lids and other items for sale – Prices neg. 

Contact: Minnie on 065 275 2054

 

O P  S O E K L O O K I N G  F O R
Maria is op soek na ‘n Dubbelbed en ¾ Matras teen vergoeding.     

Skakel: 071 105 7187

 

O P  S O E K L O O K I N G  F O R
Sonia is op soek na ‘n Argilla Oondbak teen ‘n billike prys. 

Skakel: 066 213 4315

 

Dagstukkies met CLF 24 Augustus 2020

Nooit te jonk

“Maar Hy antwoord hulle: ‘Waarom het U na my gesoek? Het U nie geweet dat ek in die huis van my Vader moet wees nie?’ ” (Lukas 2:49)

Die skrywer van die volgende evangelie, Lukas, skryf vir ons ook oor die lewe van Jesus op aarde. Dit is baie dieselfde as Matteus en Markus, maar Lukas skryf nog verhale by wat nie in die ander evangelies opgeteken is nie. Ons gaan nou ’n bietjie leer van daar­die geskiedenis.

Jesus se ouers het elke jaar met Paasfees na Jerusalem toe gegaan. Op pad het hulle vir Jesus gesoek, want Hy was nie daar nie. Hulle het omgedraai en na drie dae kry hulle Hom in die tempel waar Hy na die geleerdes luister en vir hulle vrae vra.

Soos Jesus van jongs af met God se dinge besig was, so moet ons ook van kleins af saam met God loop. Niemand is ooit te jonk om van God te leer en met sy Woord besig te wees nie.

 

Here, leer my van jongs af om U te dien. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.