Dagstukkies met CLF 30 Junie 2020

Vergewe mekaar

As julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe

(Matteus 6:14)

Dit is seker een van die moeilikste dinge vir ons as mense om ’n ander een te vergewe. Ons soek altyd verskonings of redes om mekaar nie te vergewe nie. Dit is moeilik om te sê dat ons jammer is, en nog moeiliker om te vergewe.

Vandag leer Jesus ons om mekaar te vergewe. As ons dit kan regkry, is daar vir ons ook ’n belofte: dat God ook ons sondes sal vergewe.  Dink net daaraan, as elke mens op aarde ander mense vergewe, hoeveel vrede sal daar dan nie in elkeen se hart wees nie!

Ek weet dis moeilik om iemand te vergewe wat iets verkeerd teen jou gedoen het. Maar ons moet altyd probeer om die minste te wees, en te vergewe. Dit sal God se hart bly maak en Hy sal ook jou sondes vergewe.

 

Dankie Here, dat U vir my sondes aan die kruis gesterf het. Help my om ook ander te verge­we. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 29 Junie 2020

Hoe om te bid

“Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene ’n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik”

(Matteus 6:7)

Om te kan bid is ’n baie wonderlike voorreg. God het dit vir ons as mense moontlik gemaak om met Hom te kan praat. As ons in nood is, of as ons bly is, ons kan enige tyd van die dag of nag met die Here praat. Hy luister elke keer as ons bid.

Maar in ons teksvers waarsku Jesus ons om nie soos die heidene te bid nie. Hulle gebruik baie woorde, en bid so dat almal hulle moet hoor. Jesus sê dat ons selfs dáár kan bid waar niemand ons sien nie. Die Here sal jou gebed verhoor, want Hy weet wat ons nodig het nog voordat ons Hom vra.

Die Here hou van ’n eenvoudige gebed, selfs al het dit min woorde. Kyk maar na die gebed wat Hy vir ons geleer het. Hy ken my en jou hart, en weet wat ons nodig het.

 

Here Jesus, dankie dat U my vandag geleer het hoe om te bid. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 28 Junie 2020

Help die arm mense

“As jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat die regterhand doen nie”

(Matteus 6:3)

Daar is vandag regtig baie arm mense in die wêreld. Baie het nie ’n werk nie, en het nie geld vir kos of klere nie. Hulle het ook nie ’n lekker blyplek nie, baie se huisies is van ou sinkplate en plank gemaak.

God verwag van ons om vir die armes om te gee. Ons moet kyk hoe ons kan help. Nou leer Jesus vir ons in hierdie gesprek dat as ons iets vir die armes gee, ons dit nie moet doen om gesien te word nie. Dan wil ons net spog. Dit het Jesus gesê omdat daar in sy tyd mense was wat skynheilig was, en net gegee het dat die mense dit moes sien en hulle prys.

Nee, so moet ons nie wees nie. Almal hoef nie te sien wat en hoeveel jy gee nie. God sien raak wat jy gee.

 

Here, U wat self arm kom word het, help my om so vir die armes te gee dat dit uit my hart kom. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 27 Junie 2020

Wees lief vir alle mense

“As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie?” (Matteus 5:46)

Jesus het alle mense lief, ja selfs ook vir sondaars soos ek en jy. Jesus het alle mense so lief dat Hy graag wil hê dat elke mens verlos moet word. Daarvoor het Hy gesterf aan die kruis.

Dit is baie maklik om vir mense lief te wees wat vir ons ook liefhet. Maar om vir mense lief te wees wat ons kwaad aangedoen het, of nie vir ons omgee nie, is nie so maklik nie. Dit is wat Jesus gedoen het. Nou verwag Hy van ons ook om vir almal lief te wees. As jy vir iemand omgee wat nie van jou hou nie, dan maak jy God se hart baie bly.

Vra elke dag vir die Here om jou te help om vir ander wat jou miskien verstoot of haat ook lief te hê. Dan is jy regtig ’n dissipel van Jesus wat sy koninkryk wil uitbrei.

 

Vergewe my Here, as ek net vir sekere mense lief is. Help my om ook vir my vyande om te gee. Amen.

 

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 26 Junie 2020

Wees soos Jesus

“As iemand jou dwing om sy goed een kilometer ver te dra, dra dit vir hom twee kilometer”

(Matteus 5:41)

In die Bybel kry ons baie lesse en waarhede wat ons elke dag in ons lewens kan gebruik. Wat ’n wonderlike boek is die Bybel nie! Baie boeke is al deur die jare geskryf, maar na ’n tyd lees niemand dit meer nie. Daarom kan ons glo dat die Bybel deur God self aan ons gegee is, want na duisende jare word die Bybel steeds gelees.

Een van die lesse wat Jesus vir ons gee, is om aan ander mense meer te doen as wat hulle van ons verwag. Dikwels vra iemand vir jou om iets te doen. Partykeer is ons onwillig, maar ons teksvers leer dat ons daardie bietjie meer moet doen.

Die Here doen en gee so baie vir ons, meer as wat ons vra. Gaan sit ’n oomblik stil en dink aan al die goeie dinge wat ons van God ontvang. Doen ook aan ander meer as wat hulle vra.

 

Liefdevolle Heer, dankie vir alles wat ek van U ontvang. Help my om vir ander ook meer te doen. Amen.

 

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 25 Junie 2020

Wees die minste

“Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel”

(Matteus 5:10)

Niemand wil graag gestraf word omdat hy of sy die regte ding gedoen het nie. Tog is daar baie mense wat jaloers of hatig is teenoor ander wat goeie en mooi dinge doen. Dit is ook ’n manier hoe die duiwel werk om mense weg van God af te kry.

In die ou tyd, en nou nog, word mense vervolg omdat hulle die Here dien. In sommige lande mag mense selfs nie die Bybel lees of sê dat hulle Christene is nie. Hulle word dan in die tronk gestop of kan self doodgemaak word.

Gelukkig sê Jesus dat as ons aan Hom vashou, al word ons gespot of vervolg, sal ons burgers van sy koninkryk wees. God ken elke mens se hart, en Hy sorg dat sy kinders eendag in die hemel kom en die ewige lewe kry.

 

My Vader in die hemel, gee asseblief vir my die krag om vervolging hier op aarde te kan verdra. Amen.

 

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 24 Junie 2020

Vredemakers

“Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word”

(Matteus 5:9)

 

Toe Jesus gebore is, was daar skaapwagters in die veld wat hulle skape opgepas het. ’n Engel het na hulle toe gegaan en vertel dat Jesus in Betlehem gebore is. Die engel se boodskap was dat Jesus gekom het om vrede op aarde te bring.

Daar is vandag so baie haat en onenigheid in die wêreld, dat elkeen van ons net vrede wil hê. Daarom sê Jesus dat iemand wat vrede maak tussen mense, soos God se kind is.

Omdat Jesus ons Groot Vredemaker is, is dit ons plig om ook vrede tussen mense te maak. Dit is Hy wat vir ons vrede in die hart gee, en eers dan kan ons regtig vredemakers wees. Ons moet altyd probeer sorg dat mense mekaar verdra en in liefde saamleef. Vra die Here om jou die wysheid te gee om ook verskille tussen mense te kan oplos.

 

Dankie dat U die groot vredemaker is Here. Gee my die krag om ook ander mense te kan help. Amen.

 

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Werkverskaffing – 23 Junie 2020

W E R K V E R S K A F F I N G

D I N S D A G   2 3  J U N I E   2 0 2 0

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 

 

HONDE GROOMER DOGGY GROOMER
Vereistes: Honde Groomer met sober gewoontes, christelike waardes, ‘n passie vir honde, 2-5jr. ondervinding van honde grooming en eie vervoer, word benodig vir Passion4Paws, Grooming Salon in Klein Oostersee, Parow vanaf 1 Julie 2020.

Epos CV na info@passion4paws.co.za of kontak Veroeska by 071 867 4746

 

BEMARKER MARKETER
Vereistes: Vervaardigings Bedryf in Brackenfell Industria benodig ‘n Bemarker, ondervinding belangrik, moet kan reis en eie vervoer noodsaaklik. Mededingende salaris onderhandelbaar.

Epos CV aan unihomes724@gmail.com

 

VERPLEEGKUNDIGE NURSE
Vereistes: La Belle ACVV Dienstak Tehuis vir Bejaardes in Labiance, Bellville benodig ‘n Senior Verpleegkundige of Geregistreerde Verpleegkundige om spoedig diens te aanvaar. Halfdagpos

Skakel: Bestuurder: Mev. Swart by 021 948 2019 of epos CV met verwysings aan hooflb@acvv.org.za

 

STIKSTER MACHINIST
Vereistes: Versatile Machinist needed to start a.s.a.p.

Contact: Lorraine on 062 369 5544

 Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za.

 

Dagstukkies met CLF 23 Junie 2020

’n Skoon hart

“Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien” (Matteus 5:8)

Dit is elke mens wat aan God behoort se begeerte om eendag in die hemel te kan kom en God te kan sien. Ons probeer ons bes om die regte dinge te doen, om God se wil te doen en Hom gehoorsaam te wees. Soms doen ons nog die verkeerde dinge, maar geluk­kig vergewe die Here ons as ons vir Hom jammer sê.

In die teksvers sê Jesus dat ons op Hom ingestel moet wees (met skoon harte), dan sal ons vir God in die hemel sien. Dit sal ’n wonderlike voorreg wees om in die hemel saam met God te wees. Daar sal geen smart of pyn wees nie, net vrede en mooi dinge wag vir ons in die hemel.

Kom ons vra die Here om ons harte skoon en rein te maak. Dink elke dag aan mooi en goeie dinge, doen goed aan ander mense, volg Jesus se voetspore, en jy sal eendag vir God sien.

 

Ek bid Here, dat U vir my ’n rein hart sal gee. Amen.

 

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.

Dagstukkies met CLF 22 Junie 2020

Wees goed vir ander mense

“Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word”

(Matteus 5:7)

 

Jesus is vir ons die grootste voorbeeld van hoe om barmhartig te wees. Wat beteken dit om barmhartig te wees? Dit is as jy vir ander mense jammer is, vir hulle omgee, vir hulle help as hulle in nood is, en vir ander lief te wees, soos God vir jou liefhet. Dit maak nie saak of iemand oud of jonk, man of vrou, of van ’n ander kultuur is nie, God verwag dat ons vir elkeen wat oor ons pad kom, moet omgee. God het alle mense gemaak en Hy het almal lief, daarom sal God vir jou ook goed wees as jy ander mense help.

Ek en jy het elke dag die geleentheid om vir iemand iets te beteken. Al is dit hoe klein, God sien dit raak.

 

Dankie Here Jesus, dat ek U voorbeeld kan volg. Help my om elke dag aan iemand iets goed te kan doen. Amen.

Dagstukkies Met… is ‘n Radio Tygerberg 104FM-inisiatief en word moontlik gemaak deur CLF, die Christelike Lektuurfonds.