Dagstukkies met Elize Parker 31 Desember 2019

Hart van ons huis

Ek wil probeer leef soos U wil hê. Wanneer kom U na my toe? Daar by my huis wil ek so leef dat U daarop trots kan wees. – Psalm 101:2

In my kleintyd was die lewe baie stadiger. Mense het tyd vir mekaar gemaak. Daar het baie gaste in ons huis gekom en gegaan.

Ons het ‘n huis met my ouma aan moederskant gedeel. Sy het ses kinders gehad en was self een van dertien kinders. Daar was dus ‘n groot uitgebreide familie wat mekaar gereeld wou sien. Ons het ook ‘n kothuis in die agterplaas gehad wat vir enige iemand met huisnood oopgestaan het, asook vir diegene met ‘n familielid in ‘n nabygeleë hospitaal.

Toe my ouma sterf, het die besoekers al hoe minder geword. Baie dae het my ma die verlange uitgespreek om weer so ‘n besige huis soos van weleer te hê. Die familie was almal goeie storievertellers met uiteenlopende lewens. Sy het ook na hul gesprekke en uirstappies verlang en gereeld gesug dat iemand tog net moet kom inloer. Sy het ‘n beoefte aan nabyheid van bekendes gehad.

Ek het so ‘n versugtiging dat Jesus altyd by my in my huis moet wees. Maar dit is ‘n behoefte dat Hy my tuiste sal seën met Sy permanete nabyheid, nie kortstondig soos ‘n besoeker nie. My hart is waar Jesus is. Ek hoef nie soos die Psalmdigter of my ma se versugting uit te spreek vir ‘n kuiergas om in te loer nie. Jesus is reeds ingenooi en maak van ons woning ‘n tuiste.

Met Hom hier is daar vrede in elke vertrek en stilte in elke hart. Regverdigheid heers en rus is ons kopkussing saans. Met Jesus in die huis kan almal bedaar. Hy is volmaak in beheer van wie kom en gaan. En vir wie die deur van die ewige tuiste oopstaan.

Jesus, net U kan ons huise plekke van vrede maak. Ons bid dat die rus wat ons net by U kan vind in ons harte sal heers en dat U liefde ons as inwoners en ons besoekers sal dra. 

 

(Vandag se Dagstukkies met… is geneem uit Hoor God se stem, uitgegee deur Struik Christelike Media in 2014 en geskryf deur Elize Parker.)

Dagstukkies met Elize Parker 30 Desember 2019

Vashoutye

Net Ek kan sê wat uiteindelik gaan gebeur. Ek kan voor die tyd al praat oor die dinge wat selfs nog nie eens gebeur het nie. Wat ek wil laat gebeur, gebeur uiteindelik.

Jes 46:10

Soms voel ‘n mens onvermyndelik of jou lewe ‘n klimtol is. Omstandighede verander vinnig, beloftes word verbreek en onsekerhede maak jou bang. Juis dan hou die Vader se planmatigheid ons staande en kan ons daaraan vashou.

Om deurlopend met hierdie vertroue te leef, moet in in Sy plan vir ons lewens glo en daarna streef om in Sy wil te lewe, want die Vader is almagtig om orde te skep in ons lewens. Hy hou dan elke dag Sy skepping in stand. Die son kom op, die son gaan onder. Seisoene wissel mekaar af.

Die Vader se skeppingshand bring orde. Nooit chaos nie. Hoekom sal Hy dan nie ons lewens ordelik wil laat verloop nie?

Hy het die skepping se verloop van die eerste dag af beplan. So is ons lewens ook uitgelê voordat ons ons eerste asemteug gegee het.

Al wat ons moet doen, is om toe te laat dat God se raad ons voete rig. Hierdie raad word deur die Heilige Gees aan ons gegee.

Om God se almagtige werking in ons lewens te ervaar, is dit dus noodsaaklik dat ons ons oorgee aan God se leiding. Hy sal die orde herstel en ons klimtollewens tot rus bring.

Liefdevolle Vader, laat ons vandag u ondersteuning en U vriendskap ervaar. Laat ons deel in U vrede en rus, Here, sodat ons verstandige besluite kan neem wat kalmte in ons lewens kan bring.

 

(Vandag se Dagstukkies met… is geneem uitHoor God se Stem, uitgegee deur Struik Christelike Media in 2014, geskryf deur Elize Parker.)

Dagstukkies met Henry 25 Desember 2019

Lukas 2:10-11 #Verlosser

“Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, Ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is.  Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!”

“Goeie tyding van groot blydskap vir die hele volk”. Jesus is die hoop en die begeerte van al die nasies. Is dit nie opvallend om te lees dat ons nie hoef te vrees nie? Hoekom nie? Die Woord sê: “  .want kyk   ”.  Waarna moet daar gekyk word?

Die bevestiging van die engel, dat Jesus, die Verlosser, gebore is het vir die skaapwagters hierdie hoop gegee. Alles wat hulle geleer is oor die Here, was waar. Moses en sy lering, die profete en hulle word – alles was waar. Daarom het hulle geen rede om te vrees nie.

Jesus is gebore en almal wat na Hom kyk sal gered word. Die vyand wil jou fokus steel. Hy wil jou gedagtes draai na dit wat negatiwiteit verheerlik en nie na dit wat die Here verheerlik nie. Jesus is ons groot blydskap, want ons vrees niks meer nie. God is vir ons en Hy Verlos ons van die bose in alle omstandighede.

Sê bietjie prys die Here!

Dagstukkies met Henry 24 Desember 2019

Miga 5:2 #Verlosser

“En jy, Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n heerser in Israel sal wees; en Sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid.”

Hier is ‘n verwysing na die tipe leierskap wat Jesus sal verteenwoordig. Dawid is ’n man na God se hart wat God in die publiek wil bekend maak, sodat almal vir God kan aanbid en leef uit eerbied en liefde vir God. Dawid was ’n herder voordat hy as koning gesalf is. Dit is Jesus ook. Hy lewe vir God en daardie liefde loop oor in liefde vir mense. Jesus is ’n herder en vir Sy kudde beteken dit dat Hy ’n Verlosser is vir wat bedreig word deur alle aanvalle wat een van Sy kinders bedreig.

Dawid weet wat dit beteken om teen ‘n leeu en ’n beer te veg ter wille van ’n skaap se lewe. Jesus het ook Sy lewe vir ons neergelê, nog voordat ons Hom erken het as saligmaker en verlosser. Sonder enige waarborg dat ons Hom sal aanneem, het Hy hierdie genadegeskenk reeds aan ons gegee. Hy het Sy herdershart aan ons openbaar. Herders lê hulle lewens af vir dit wat aan hulle behoort.

Sê bietjie prys die Here!

Dagstukkies met Henry 23 Desember 2019

 

Jesaja 9:5-6 #Verlosser

“Want ‘n kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op Sy skouer, en Hy word genoem:  Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors.”

Hoe wonderlik is dit nie om net weer te sien dat God in Sy natuur net wil seën en uit Homself gee. Ons sing altyd: He gives and takes away en dit is net so. Hy gee uit Homself net Sy beste en vat die sondes van die onderdrukte person weg en maak van die gevalle mens ’n nuwe skepping en gee vir hom ’n nuwe natuur. Die bekeerde persoon se begeertes het verander, dit het nuut geword en is anders as voorheen. Dit is een ding om te gee, maar daar moet ook geneem word.

As ons nie hierdie geskenk van genade ontvang nie sal ons nie deurbrake sien of beleef nie. Ons moet verstaan dat dit God is wat goed doen want in Sy natuur is Hy alleen goed. Jesus sê dit ook net so: “Daar is niemand goed behalwe die Vader nie”. God is ’n Verlosser en Hy gee vir ons Sy Seun Jesus Christus en die wat Hom ontvang het die waarborg vir verlossing. Hy is ’n Verlosser en dus veroorsaak Hy nie die storms nie, Hy laat dit bedaar. Hy steel nie vrede nie, Hy gee dit. Aan ons is gegee ’n Seun met ander woorde aan ons is gegee verlossing, deurbraak en seën.

Sê bietjie prys die Here!

Dagstukkies met Louise 20 Desember 2019

Galasiërs 1:4-5:  #Gebore

Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur.  Hy is uit ‘n vrou gebore en van Sy geboorte af was Hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word.”

God het Jesus gestuur om ons te kom red van al die verkeerde dinge wat ons aanvang. Jesus was gehoorsaam aan God en het dit vrywillig gedoen.  Dit was die Here Jesus self wat dit op Hom geneem het om die wet namens ons te vervul en toe het Hy met ons sondigheid geïdentifiseer, sodat Hy self die prys vir jou sonde en myne kon betaal.  Hy het die wet namens ons vervul sodat deur geloof in Sy afgehandelde werk, ons verlos mag word van die vloek van die wet, wat die dood is.

Christus het Homself vir ons sonde gegee, omdat daar geen ander weg was om ons te red van hierdie huidige bose eeu en die mag van die dood oor ons nie. Die wet mag in staat wees om ons sondes te identifiseer en ons as skuldige sondaars te veroordeel – maar die wet kan ons nooit van ons sondes red nie.  Jesus het sy lewe vir ons sondes gegee om ons te red van hierdie bose wêreld waarin ons leef sodat ons vrygemaak kan word van die ondraaglike las om te weet dat ons sondaars is.  Maar Christus het homself vir ons gegee, want dit was die wil van die Vader in die hemel – wat die wêreld so liefgehad het, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, gered kan word van hierdie bose eeu en die ewige lewe.

Dagstukkies met Louise 19 Desember 2019

1 Petrus 1:23:  #Gebore

Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad:  die lewende en ewige Woord van God.”

Is dit nie wonderlik as die Woord vir my en jou herinner wie ons werklik is nie?  Is dit nie die beste wete ooit dat ons sekuriteit stewig op die nimmereindigende, veranderende waarheid van die ewige en onfeilbare Woord van God rus – want julle is wèèr gebore … nie van saad wat bederfbaar is nie, maar van imperialistiese saad – dit is, deur die lewende en blywende Woord van GOD.

Ons is in die wêreld ingebring deur die verganklike saad van ons aardse ouers, wat onderworpe is aan die dood. Ons is in hierdie wêreld gebore deur werke van die vlees. Ons was dood gebore in oortredinge en sonde en het van God af vervreem. Maar deur geloof in die voltooide werk van Christus, is ons opnuut gebore uit die wedergebore van die gees-wedergebore. Ons is weergebore van onverganklike saad, deur die krag van die Heilige Gees.

Ons is ‘n nuwe natuur gegee as deel van ons nuwe lewe in Christus. Ons is deelgemaak van God se nuwe skepping en geposisioneer in Hom, want Hy is die federale Hoof van ‘n heeltemal nuwe ras van die mensdom, wat sal strek deur die tyd en in die ewigheid, want die ou dinge het verbygegaan en alle dinge het nuut geword.

Dagstukkies met Louise 18 Desember 2019

1 Petrus 1:3:  #Gebore

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe!  In Sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood.”

Petrus se reaksie op God se genade is so gepas.  Lof, prys en aanbidding!  Dan gaan hy verder en hy seën God die Vader van onse Here Jesus Christus.

Hy praat ook oor genade.  Die geskenk wat ons ontvang sonder dat ons dit verdien.  God se ontferming oor ons is net genade.  Ons verdien eintlik straf, maar in plaas daarvan het God ons iets gegee wat ons nooit gekoop of verdien het nie: hy het veroorsaak dat ons weergebore word.

Ek en jy, kan ook soos Petrus daagliks die Here prys.  Sy genade vir ons elkeen is elke more nuut.  Deur die lewe, sterwe en opstanding van Jesus Christus, het ons die geleentheid om wedergebore te word.  Elke dag.

KOMPETISIE! Wen met Things to do with kids en Plakkie Suid-Afrika

Radio Tygerberg 104fm vat die vakansie hande met die webblad Things to do with kids en Plakkie Suid-Afrika om jou vakansie met die kinders prettig te maak. Besoek eenvoudig ons kalenderblad of Things to do with kids se webblad vir tonne lekker vakansie-idees, uitstappies, vertonings, speletjies, kompetisies en vele meer!

Neem dan ‘n foto van ENIGE van jou vakansie-aktiwiteite en deel jou foto’s op sosiale media en tag die volgende drie instansies:

Radio Tygerberg 104FM,

Plakkie South Africa en

Things to do with kids Cape Town and Western Cape (TTDWK).

Jy staan ‘n kans om vyf pare eg en trots Suid-Afrikaanse Plakkies te wen. Vir die volgende vier weke gaan vier gelukkige persone VYF pare Plakkies wen. Dus, een wenner per week wat met VYF pare plakkies wegstap.

Deel dus jou foto’s van jou vakansiepret , tag, deel en maak seker jy hou Radio Tygerberg 104fm se FaceBook-blad dop vir die wenners. Wenners word op Donderdag 19 en 26 Desember, en 2 en 9 Januarie 2020 aangekondig.

Luister hier na die onderhoude:

Nick Dreyer

Tanya Badenhorst

Dagstukkies met Louise 17 Desember 2019

Johannes 1:12-13:  #Gebore

Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.  Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ‘n mens of die besluit van ‘n man nie, maar hulle is uit God gebore.”

Johannes gee vir ons die wonderlike belofte van God dat enigeen wat Christus ontvang, weer gebore sal word en die familie van God binnekom. Dit is ‘n geestelike geboorte van God, nie ‘n fisiese geboorte wat afhanklik is van die menslike natuur nie.  Is dit nie die wonderlikste geskenk ooit nie?  Om Jesus te ontvang beteken om in Sy naam te glo.  Jesus is die Lam van God, ons Verlosser, wat die sonde van die wêreld wegneem. Al diegene wat in Jesus glo as hulle persoonlike Here en Saligmaker, word die reg gegee om kinders van God te wees. Almal wat in die persoon van Christus glo, is geestelik gebore uit God.

Ons spandeer hierdie tyd van die jaar soveel geld aan geskenke, né?  Maar die gratis geskenk van verlossing is ons beskore mits ons Christus aanneem.  Dit is ons geskenk wanneer ons ons harte vir Hom oopmaak. Kom ons bly dankbaar dat die Here ons so liefhet, dat Hy ons die Heilige Gees gegee het om ons te help om sonde te oorwin.  Sodra ons ons sondes bely en Jesus aanvaar as ons Saligmaker, is ons nie meer in die duisternis nie, maar nou kinders van die lig.