Werkverskaffing – 23 Julie 2019

W E R K V E R S K A F F I N G
D I N S D A G   2 3   J U L I E    2 0 1 9

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 
PANEELKLOPPERS PANELBEATERS
 
Vereistes: Panel Shop in Noordelike Voorstede benodig die vlg. Personeel:

1.  Gekwalifiseerde Paneelklopper – verkieslik met eie gereedskap, min. 5jr. ondervinding;

2.  Semi-skilled Paneelklopper – min. 5jr. toepaslike ondervinding.

3. Strip & Assembler – moet voertuie kan aftakel en weer aanmekaar sit – min. 5jr. Onderving.

4. Paint shop Personeel – moet voorbereiding vir spuitverf kan doen – min. 5jr. ondervinding.

Kontak: Mev. Muller (Tiger Coachworks) by (021) 939 4014 of 082 570 5215

   
VERKOOPS/STOORMAN SALESMAN/STOREMAN

       

  Requirements: Tractor Parts Salesman/Storeman needed for parts sales, stock control, invoicing, ordering of parts and general warehouse duties.

Email CV to the manager: landini@mwebbiz.co.za

 

MAATSKAPLIKE WERKER SOCIAL WORKER

 

Requirements: Bergrivier Association for persons with disabilities needs a Social Worker with Degree/Diploma in Social Work, valid SACSSP registration, proof of payment of current professional fees at SACSSP, at least 2yrs work exp. as social worker, valid Code B (08) driverslicence, Eng/Afr/Xhosa speaking, strong admin abilities, must be a SA Citizen.

Email complete CV with certified copies of supporting documentation to services@wcapd.org.za

 

KLINIEK SUSTER CLINIC SISTER

 

Vereistes: Mountain Mill Mall, Worcester benodig ‘n Kliniek Suster met Graad 12, Tersiêre kwalifikasie in Alg. Verpleging (Graad/Diploma) Verloskunde, SANC geregistreerd (SA Verplegingsraad) ervaring in kliniek dienste, baba immunisasie, baba ontwikkeling, kennis oor behandeling van kroniese kondisies,

Epos: CV aan johann@dischem.co.za (sluitingsdatum: 25 Julie 2019)

 

SEKRETARESSE SECRETARY

 

Vereistes: Sekretaresse benodig met Vericlaim kennis en help met tik van verslae.

Epos: CV na buchner.praktyk@gmail.com

 

SEKRETARESSE SECRETARY

 

Vereistes: Basson & Blackburn Paarl, benodig die dienste van ‘n Senior Sekretaresse met min. 5jr. ondervinding in Litigasie. Ondervinding van Ghost Practice sal in u guns tel.

Epos CV aan marinal@bassonblackburn.com

 

SEKURITEITSBEAMPTES SECURITY OFFICERS

 

Requirements: Male Security Officers, Grade C needed, with PSIRA Certificates, Training Certificate and Copy of ID Document, at Chuma Security, 7 Wiener Street, Goodwood.

Contact: Mr. Khambi on 072 290 4730 or 021 592 1585

 

KONSULTANTE CONSULTANTS

 

Vereistes: Jy hoef nooit weer sonder werk te wees nie! Goed gevestigde Maatskappy vir 28jr. benodig Konsultante – Opleiding en Kliënte word voorsien, bogemiddelde inkomste – moenie wag nie!

Skakel: (021) 910 0992 of 082 458 0533 of www.learn2learn.co.za

 

ONDERWYSERS TEACHERS

 

Vereistes: Onderwysers benodig met Diploma in Onderwys, moet beskikbaar wees om naweke te fasiliteer.

Skakel: 082 458 0533 of www.learn2learn.co.za

 

STIKSTER MACHINIST

 

Vereistes: All-rounder Machinist benodig in Durbanville.

Skakel of Whatsapp asb. vir Yolandi by 082 733 5447

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za

 

Gemeenskapsnuus – 23 Julie 2019

G E M E E N S K A P S N U U S
D I N S D A G   2 3  J U L I E   2 0 1 9

 

26  JULIE 2019 SUPPORT MIA THE BRAVE

 

Jo Black Optrede ten bate van Mia the Brave Support

Waar: Bergkroon Wellington       Tyd: 20h00        Koste:  R200p/p

Kontak: Chantelle by 081 888 6308

 

26  JULIE 2019 DOUGLAS MURRAY TEHUIS VIR BEJAARDES

 

Douglas Tehuis vir Bejaardes bied aan Kersfees in Julie Fondsinsameling met Don Vino

Waar: Zwaanzwyk Akademie, Hoofweg 338, Retreat       Tyd: 20h00

Koste:  R150p/p

Kontak: (021) 712 2146

 

26 – 28  JULIE 2019 VGK MITCHELLS PLAIN

 

VGK Mitchells Plain hou ‘n  Sangaand met MC Louwtjie, Gemeente Braai met Optrede van die Riel Dansers & Dank Diens met Dr. Llewelyn Macmaster,  ter viering van hul 40ste Bestaansjaar.

Waar: Parkhurst Laerskool, H/v Park Avenue & Silversand Weg, Westridge, Mitchells Plain                           Tyd: 19h00 & 14h00

Kontak: Br. Ralph Carelse by 073 407 5956

 

27  JULIE 2019 NGK STELLENBOSCH WES

 

NGK Stellenbosch Wes bied aan ‘n Junk & Vintage Mark

Waar: NGK Stellenbosch Wes Kerksaal, Alexanderstraat 3, Stellenbosch

Tyd: 09h00-13h00

Kontak: Michelle Botha by 071 368 4164

 

27-28  JULY  2019 KINGS GARDEN MINISTRY

 

Kings Garden Ministries hou ‘n Werkswinkel met Tema “Is your Destiny on Hold?”

Waar: Pinkster Park Saal, H/v N2 & Mondeor Straat, Strand      

Tyd: 08h30-21h00/16h00 

Koste: R450p/p (sluit studiemateriaal, tee/koffie en ligte ete vir Saterdag in).

Kontak: Past. John by 081 387 0566

 

27  JULIE  2019 NGK VRIJZEE

 

NGK Vrijzee hou ‘n Praatjie met Jerome Hendricks, oor Selfbeveiliging, Selfverdedigingtegnieke   en Demonstrasies

Waar: NGK Vrijzee, H/v Merriman & Oxfordstraat, Goodwood      

Tyd: 14h00

Kontak: Kerkkantoor by (021) 591 2731

 

27  JULIE 2019 AGS BLACKHEATH

 

AGS Blackheath hou ‘n Legendariese Gospel Konsert met Billy Paulson, Tommy Saaiden, Christian Explainers & vele Ander!

Waar: AGS Blackheath Auditorium          Tyd: 18h00

Kontak: Kerkkantoor by (021) 905 7106 of 021 424 7930 (Kaartjie besprekings)

 

2-4  AUGUSTUS   2019 DARLING PRESBYTERIAN CHURCH

 

Darling Flower Ministry presents Take My Hands Flower Festival with 15 different cut-flower arrangements depicting a particular Bible verse

Where: Darling Presbyterian Church, Darling     Time: 10h00-17h00     Cost: Free (Light Lunch & refreshments available to purchase)

Contact: Rodney Brits on 084 512 3700

 

17 AUGUSTUS 2019 CHRISTIAN SPORT & BUSINESS

 

Christian Sport & Business hou ‘n Optrede met Angus Buchan & Getuienis van bekende Sport Persoonlikheid,            Waar: Die Lighuis, Voortrekker Weg, Parow

Tyd: 14h00-16h00

Kaartjies:  R30p/p (beskikbaar by Itickets)

 

31 AUGUSTUS 2019 SJ PRODUKSIES & DGP MUSIEK

 

SJ Produksies & DGP Musiek hou ‘n Aand van Goeie Kos & Goeie Musiek met Kristan Donson, Bianca Solomons & Ander

Waar: Westcliff Spesiale Hoërskool, Ou Paarl Weg, Bellville

Tyd: 19h00         Kaartjies: R100p/p

Kontak: Samantha by 076 064 6620

Dagstukkies met Dennis 23 Julie 2019

Psalm 103:12:  #Vergifnis

“So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.”

23 JULIE 2019

Mense is geneig om te sê ek vergewe jou, maar ek sal nie vergeet wat jy aan my gedoen het nie. Wanneer ons die karaktereienskappe van Christus Jesus het, sal ons die gesindheid van Hom openbaar, want Kolossense 2:9 verkaar: “In Hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik, Hy wat vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” Kolossense 2:13 verklaar: “En julle wat dood was deur die misdade en onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al julle misdade vergeef het.” Ons het die dood verdien deur al ons sondes en oortredinge, maar dank die Here vir Sy onvoorwaardelike vergewingsgesindheid.

Die krag van vergifnis is: Dit maak jou vry, daarom sê Jesaja 55:7: “Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik.” Wanneer die Here ons vergewe dink Hy nooit weer daaraan nie, want Sy bloed reinig ons van alle dooie werke.
Psalm 103:12 beklemtoon dit ten sterkste: “So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.” Mag die Here ons help om te vergewe en te vergeet.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis 22 Julie 2019

22 JULIE 2019

Matteus 6:14 -15:  #Vergifnis

“As julle ander mense hulle oortredings vergewe sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.  Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie.”

Vergifnis is een van die dinge wat die vyand ver van ‘n mens wil weghou, want hy wil hê dat ons ‘n gevangene van onvergewingsgesindheid moet wees. Vergifnis is een van die belangrike sleutels vir ‘n oorwinningslewe, daarom het Jesus gesê: “Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.”  Wanneer ons hierdie skrifgedeelte verder lees, sien ons daar ‘n voorwaarde, ‘n waarskuwing hieraan gekoppel. Matteus 6:15 verklaar: “Maar as julle nie die mense hulle oortredinge vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge nie vergewe nie.”

Baie keer moet ‘n mens jou reg af gee tot behoudings van ander om hulle te vergewe al was jy nie skuldig nie. Dit is juis by die punt waar mense weier om die een en die ander te vergewe, veral die een wat hom seergemaak het. Hoe baie mense is die ewigheid in sonder dat hulle die ander vergewe het. Die geheim is eintlik dat as jy wil hê dat God jou moet vergewe, dan moet jy bereid wees om selfs jou vyand te vergewe en in vrede te lewe.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis 19 Julie 2019

Handelinge 2: 41 – 42:  #Kerk

“Die wat Sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent drie duisend mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg.  Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die Apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.”

19 JULIE 2019

Dawid spreek in Psalm 119:105 “U Woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.” Daarom sê Paulus in Efesiërs 2:19-22: “So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van God, gebou op die fondament van die Apostels en Profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ’n Heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n woning van God in die Gees.”

Die leer van die Apostels was: Jesus, die gekruisigde, wat begrawe is, op die derde dag opgestaan, opgevaar het en sit aan die regter hand van God. Handelinge 2:36 verklaar: “Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.”

Daarom die wat die Woord gehoor het, het die Here in hulle lewe aangeneem en in gehoorsaamheid die Woord wat die Apostels gespreek het met blydskap aangeneem. In Handelinge 2:42 sê Paulus: “En hulle .” met ander woorde, hulle wat gelowig geword het, wat gered is uit die verkeerde geslag, hulle; “.. het volhard in die leer van die Apostels …” Hulle het dus Christus verkondig waar hulle ookal gegaan het soos die Apostels hulle in die huis van die Here geleer het; “…en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede” het hulle volhard.”

Vrede / Shalom

Tygerberg104fm-Netwerk vir Mandela-dag!

Vandag vier Suid-Afrika, saam met die res van die wêreld Mandela-dag.  ‘n Dag waar alle mense uitgenooi word om minstens 67 minute aan ‘n goeie doel te spandeer om te wêreld ‘n beter plek te maak. Al is dit dan net vir een dag. Oud president Nelson Mandela was ‘n leier wat bekend was vir sy liefde vir die gemeenskap en vrywillige werk. 

Vandag, ter ondersteuning van Mandela-dag maar ook die res van die 365 kalenderdae loods Radio Tygerberg die Tygerberg104FM-Netwerk!

Die doel van die Netwerk is eenvoudig: om die hande en voete van geregistreerde nie-winsgewende organisasies in Suid-Afrika sterker te maak deur mediablootstelling en ondersteuning aan hul te bied. Dit is ‘n gratis aanlyn platform.

Het jy dus ‘n NGO of weet jy van ‘n NGO wat by die TYGERBERG104FM-NETWERK kan baat?

Registreer dan sommer nou op die splinternuwe TYGERBERG104FM-NETWERK en besef die waarde van saamwerk. Word deel van die Netwerk-Gids en verkry ekstra blootstelling vir jou NGO.

In samewerking met Movers&Shakers en Forward Fund help Radio Tygerberg 104FM jou om op ‘n kreatiewe wyse deel te raak van ‘n gemeenskap van verskilmakers en effektief jou NGO te bemark.

Besoek die Tygerberg104FM-Netwerk om te registreer en word deel van die NETWERK.

Vir meer agtergrond oor die Tygerberg104FM-Netwerk kyk Die Groot Ontbyt-insetsel met Rouchelle Liedemann waar sy met die skakelbeampte van Radio Tygerberg 104FM, Eunice Stoltz, gesels. Eunice vertel meer oor hoekom die Tygerberg104FM-Netwerk gestig is.

Dagstukkies met Dennis 18 Julie 2019

 

Efesiërs 4:11-13:  #Kerk

“En dit is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars.  Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.  So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God.  Dan sal ons Sy kerk soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.”

18 JULIE 2019

Ons dank die Here dat Hy die kerk toebedeel het met die verskillende bedieninge en gawes om die heiliges te versterk en toe te rus op die weg van Saligheid. In Efesiërs 2:14 sê Apostel Paulus: “Want Hy is ons Vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het.” Daarom is die opkoms na die huis van die Here so belangrik want Efesiërs 4:11 verklaar: “En dit is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars.  Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.  So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God.  Dan sal ons Sy kerk soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.”

Nie een van die bedieninge is meer belangriker as die ander nie, maar elkeen is belangrik in die liggaam van Christus om die heiliges toe te rus. Daarom moet elkeen wat opgaan na die huis van die Here, opgaan met ‘n verwagting om opgebou te word vir die taak wat die Here in stoor het vir hulle.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis 17 Julie 2019

Matteus 16:18:  #Kerk

“En Ek sê vir jou: jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.”

17 JULIE 2019

Wanneer ‘n mens hierdie skrifgedeelte lees moet dit in die regte konteks verstaan word, anders gaan dit verkeerd vertolk word. Eerstens kyk ons na wat die naam Petrus beteken, want dis die Griekse vertaling van die Arabiese woord “Kefa” wat rots beteken. Petrus se naam was aanvanklik, Simon Bar Jona, maar toe hy Jesus ontmoet het hy die naam, Petrus, gekry wat rots beteken.  Dit is belangrik dat ‘n mens die vorige verse moet lees om vers 18 reg te verstaan.

Jesus vra in Matteus 16:15 “Maar julle wie sê julle is Ek? Vers 16: “En Simon Petrus antwoord en sê: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” Hierdie belydenis van Petrus was nie van ‘n mens nie, want Jesus sê vir hom: “Salig is jy Simon Bar Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.”

Dit is hierdie belydenis van Petrus, die rots, waarop Jesus sy kerk, die gemeente sal bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie, want die kerk is op ‘n vaste rots gebou. Die belydenis is so diep en vastig dat wat die mens ook op die aarde bind is in die hemel gebonde en wat ons hier los maak op aarde, is in die hemel losgemaak.

Vrede / Shalom

Gemeenskapsnuus – 16 Julie 2019

G E M E E N S K A P S N U U S
D I N S D A G   1 6  J U L I E   2 0 1 9

 

19-20  JULY   2019 JOURNEY OF GRACE MINISTRIES

 

Journey of Grace Ministries presents an Ignite Children’s Ministry Conference with Heather Thompson, from Powerpack Ministries, UK, Bill Bennot & many Others

Where: Journey of Grace, Upper Ground Level, 102, Suntyger Building, Willie van Schoor Avenue, Tygervalley,    Time: 09h00-19h00    Cost:  R150p/p

Contact: Leandra on 081 271 0073 or visit www.esmeschmitt.com/ignite

 

19-21  JULIE   2019 LOVEKEY

 

LoveKey Encounter hou ‘n Naweek van Inspirasie met Heinz & Alette Winckler, oor  Tema “Heling en Eenheid begin by die Huis”Waar: De Hoop Laerskool, Helderberg      Tyd: 19h00

Kaartjies:  R50 (Jeugaand) R150 (Queens & Kings konferensie) onderskeidelik by  (Quicket.com)

 Besprekings@lovekey.co.za of skakel: 072 645 8581

 

19-21  JULY   2019 WORDPOWER MINISTRY

 

WordPower Ministry presents 3-Nights of Power themed God of Possibilities, with Past. Jacob Mess & Others

Where: WordPower Ministries, 128 (2nd Avenue) Belmont Park, Kraaifontein       

Time: 19h00

 Contact: 073 042 7918

 

20  JULY   2019 ELIM NIGHT SHELTER

 

Elim Night Shelter in conjuction with Pam Golding Property Group Goodwood presents their annual Street Store (Hang Up – Help Out)

Where: Elim Night Shelter, 47 Third Avenue, Elsies River   

Time: 09h30-12h30

Contact: Patricia on 076 194 2379

 

20  JULIE  2019 ALL CHURCH

 

All Church hou ‘n Ope Lug Diens met Tema “Break Every Chain”teen Bendegeweld, Dwelm misbruik, Gesinsgeweld ens.

Waar: H/v AZ Berman & Morgenster Park, Mitchells Plain      

Tyd: 13h00-16h00

Kontak: Chadwick Grove by 074 360 8918

 

20  JULY  2019 i-FOUNDATION, INTERCAPE INITIATIVE

 

The i-Foundation, an Intercape Initiative presents Lets Rock for Charity – 101 Hits!

Where: The Barnyard Theatre, Willowbridge Lifestyle Centre, 39 Carl Cronje Drive Tygervalley          Time: 20h00             Tickets: R150p/p                                

Contact: (021) 914 8898 (Platters pre-ordered)

 

20  JULY  2019 BETHANY FELLOWSHIP CHURCH

 

Bethany Fellowship Church, Claremont Men’s Ministry will be hosting a Free Career Guidance Breakfast, with Speaker, Keith Barends, Human Resource Professional & Managing Director

Where: Bethany Fellowship Church, Claremont          Time: 09h30                                    

Contact: RSVP Bethany Office on (021) 671 9400

 

26  JULIE 2019 SUPPORT MIA THE BRAVE

 

Jo Black Optrede ten bate van Mia the Brave Support

Waar: Bergkroon Wellington       Tyd: 20h00        Koste:  R200p/p

Kontak: Chantelle by 081 888 6308

 

26  JULIE 2019 DOUGLAS MURRAY TEHUIS VIR BEJAARDES

 

Douglas Tehuis vir Bejaardes bied aan Kersfees in Julie Fondsinsameling met Don Vino

Waar: Zwaanzwyk Akademie, Hoofweg 338, Retreat       Tyd: 20h00

Koste:  R150p/p

Kontak: (021) 712 2146

 

27  JULIE 2019 NGK STELLENBOSCH WES

 

NGK Stellenbosch Wes bied aan ‘n Junk & Vintage Mark

Waar: NGK Stellenbosch Wes Kerksaal, Alexanderstraat 3, Stellenbosch

Tyd: 09h00-13h00

Kontak: Michelle Botha by 071 368 4164

 

Werkverskaffing – 16 Julie 2019

W E R K V E R S K A F F I N G
D I N S D A G   1 6   J U L I E    2 0 1 9

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 
PANEELKLOPPERS PANELBEATERS
 
Vereistes: Panel Shop in Noordelike Voorstede benodig die vlg. Personeel:

1.       Gekwalifiseerde Paneelklopper – verkieslik met eie gereedskap, min. 5jr. ondervinding;

2.       Semi-skilled Paneelklopper – min. 5jr. toepaslike ondervinding.

3.       Strip & Assembler – moet voertuie kan aftakel en weer aanmekaar sit – min. 5jr. Onderving.

4.       Paint shop Personeel – moet voorbereiding vir spuitverf kan doen – min. 5jr. ondervinding.

Kontak: Mev. Muller (Tiger Coachworks) by (021) 939 4014 of 082 570 5215

   
BEMARKER MARKETING

       

 

Vereistes: Geleentheid om deel te raak van n dinamiese span… n bemarkingsbesigheids geleentheid met ‘n minimale kapitaal. Jy geniet ook groeps-en ander voordele met kommissie. Volledige opleiding word verskaf. Vir volledige inligting, moet jy asb. ons vlg. Inligtingsessie bywoon.

Kontak: Admin Kantoor om te registreer by 082 926 5062

 

ELEKTRISIEN ELECTRICIAN

 

Vereistes: Elektrisiën benodig te Worcester, met 5jr. ondervinding, in elektriese- en meganiese vakge-bied, kwalifikasie sal voordelig wees. Kandidaat is verantwoordelik vir Melkery, Kelder, pompe ens.

Epos CV aan Renaldo by renaldo@skillsforu.co.za (sluitingsdatum: 31 Julie 2019)

 

KONTROLEERDER CONTROLLER

 

Vereistes: Administrasie & Voorraad Kontroleerder benodig met ‘n voltooide skool opleiding, goeie rekenaarvaardighede, kennis van Excel, ondervinding in voorraad kontrole, Kode 8 rybewys, moet Vurk hyser kan werk of bereid wees om te leer, eie vervoer, goeie gesondheid, sober en netjiese gewoontes

Epos: CV (maks 3 bladsye) aan lynn@ecliquors.co.za

 

ADMINISTREERDER ADMINISTRATOR

 

Requirements: An experienced Administrator needed for a Restaurant in the Northern Suburbs, must have 3yrs exp. computer literate and well spoken, own transport, shift work is required.

Email: CV with contactable references to japplications50@gmail.com

 

BESTUURDER MANAGER

 

Requirements: 2IC Front of House and Back of House Manager needed for busy northern suburbs Restaurant, with 5yrs exp. is essential. Strong management skills, ability to work under pressure, must reside in the area and have own transport. Shift work is required. No chancers please.

Email: CV with contactable references to japplications50@gmail.com

 

KASSIERE CASHIER

 

Vereistes: Ervare Kassiere & Counterhands benodig vir Groot Vleishandelaar met Matrieksertifikaat goeie kommunikasie en menseverhoudinge, ervaring voordelig, maar nie vereiste, opleiding verskaf.

Epos: CV na admin@fairfieldmeats.co.za

 

SEKURITEITSBEAMPTES SECURITY OFFICERS

 

Requirements: Male Security Officers, Grade C needed, with PSIRA Certificates, Training Certificate and Copy of ID Document, at Chuma Security, 7 Wiener Street, Goodwood.

Contact: Mr. Khambi on 072 290 4730 or 021 592 1585

 

KONSULTANTE CONSULTANTS

 

Vereistes: Jy hoef nooit weer sonder werk te wees nie! Goed gevestigde Maatskappy vir 28jr. benodig Konsultante – Opleiding en Kliënte word voorsien, bogemiddelde inkomste – moenie wag nie!

Skakel: (021) 910 0992 of 082 458 0533 of www.learn2learn.co.za

 

ONDERWYSERS TEACHERS

 

Vereistes: Onderwysers benodig met Diploma in Onderwys, moet beskikbaar wees om naweke te fasiliteer.

Skakel: 082 458 0533 of www.learn2learn.co.za

 

HANDY MAN HANDY MAN

 

Vereistes: Betroubare Handyman vir ‘n permanente pos om deure te hang, algemene verfwerk en maintenance te doen, verkieslik in noordelike voorstede woonagtig wees en in besit van ‘n geldige rybewys, met sober gewoontes en kontakbare verwysings.

Kontak: Reno Construction by 079 811 9544 of info@renoconstruction.co.za

 

INSLAAP HUISHULP SLEEP-IN DOMESTIC

 

Vereistes: Betroubare Inslaap Huishulp benodig, met sober gewoontes en kontakbare verwysings, verkieslik vanaf die Platteland, moet kan kook en huishoudelike take doen.

Skakel: Chantell by 074 948 9719

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za