Dagstukkies met Dennis 19 Julie 2019

Handelinge 2: 41 – 42:  #Kerk

“Die wat Sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent drie duisend mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg.  Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die Apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.”

19 JULIE 2019

Dawid spreek in Psalm 119:105 “U Woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.” Daarom sê Paulus in Efesiërs 2:19-22: “So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van God, gebou op die fondament van die Apostels en Profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ’n Heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n woning van God in die Gees.”

Die leer van die Apostels was: Jesus, die gekruisigde, wat begrawe is, op die derde dag opgestaan, opgevaar het en sit aan die regter hand van God. Handelinge 2:36 verklaar: “Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.”

Daarom die wat die Woord gehoor het, het die Here in hulle lewe aangeneem en in gehoorsaamheid die Woord wat die Apostels gespreek het met blydskap aangeneem. In Handelinge 2:42 sê Paulus: “En hulle .” met ander woorde, hulle wat gelowig geword het, wat gered is uit die verkeerde geslag, hulle; “.. het volhard in die leer van die Apostels …” Hulle het dus Christus verkondig waar hulle ookal gegaan het soos die Apostels hulle in die huis van die Here geleer het; “…en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede” het hulle volhard.”

Vrede / Shalom

Tygerberg104fm-Netwerk vir Mandela-dag!

Vandag vier Suid-Afrika, saam met die res van die wêreld Mandela-dag.  ‘n Dag waar alle mense uitgenooi word om minstens 67 minute aan ‘n goeie doel te spandeer om te wêreld ‘n beter plek te maak. Al is dit dan net vir een dag. Oud president Nelson Mandela was ‘n leier wat bekend was vir sy liefde vir die gemeenskap en vrywillige werk. 

Vandag, ter ondersteuning van Mandela-dag maar ook die res van die 365 kalenderdae loods Radio Tygerberg die Tygerberg104FM-Netwerk!

Die doel van die Netwerk is eenvoudig: om die hande en voete van geregistreerde nie-winsgewende organisasies in Suid-Afrika sterker te maak deur mediablootstelling en ondersteuning aan hul te bied. Dit is ‘n gratis aanlyn platform.

Het jy dus ‘n NGO of weet jy van ‘n NGO wat by die TYGERBERG104FM-NETWERK kan baat?

Registreer dan sommer nou op die splinternuwe TYGERBERG104FM-NETWERK en besef die waarde van saamwerk. Word deel van die Netwerk-Gids en verkry ekstra blootstelling vir jou NGO.

In samewerking met Movers&Shakers en Forward Fund help Radio Tygerberg 104FM jou om op ‘n kreatiewe wyse deel te raak van ‘n gemeenskap van verskilmakers en effektief jou NGO te bemark.

Besoek die Tygerberg104FM-Netwerk om te registreer en word deel van die NETWERK.

Vir meer agtergrond oor die Tygerberg104FM-Netwerk kyk Die Groot Ontbyt-insetsel met Rouchelle Liedemann waar sy met die skakelbeampte van Radio Tygerberg 104FM, Eunice Stoltz, gesels. Eunice vertel meer oor hoekom die Tygerberg104FM-Netwerk gestig is.

Dagstukkies met Dennis 18 Julie 2019

 

Efesiërs 4:11-13:  #Kerk

“En dit is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars.  Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.  So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God.  Dan sal ons Sy kerk soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.”

18 JULIE 2019

Ons dank die Here dat Hy die kerk toebedeel het met die verskillende bedieninge en gawes om die heiliges te versterk en toe te rus op die weg van Saligheid. In Efesiërs 2:14 sê Apostel Paulus: “Want Hy is ons Vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het.” Daarom is die opkoms na die huis van die Here so belangrik want Efesiërs 4:11 verklaar: “En dit is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars.  Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.  So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God.  Dan sal ons Sy kerk soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.”

Nie een van die bedieninge is meer belangriker as die ander nie, maar elkeen is belangrik in die liggaam van Christus om die heiliges toe te rus. Daarom moet elkeen wat opgaan na die huis van die Here, opgaan met ‘n verwagting om opgebou te word vir die taak wat die Here in stoor het vir hulle.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis 17 Julie 2019

Matteus 16:18:  #Kerk

“En Ek sê vir jou: jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.”

17 JULIE 2019

Wanneer ‘n mens hierdie skrifgedeelte lees moet dit in die regte konteks verstaan word, anders gaan dit verkeerd vertolk word. Eerstens kyk ons na wat die naam Petrus beteken, want dis die Griekse vertaling van die Arabiese woord “Kefa” wat rots beteken. Petrus se naam was aanvanklik, Simon Bar Jona, maar toe hy Jesus ontmoet het hy die naam, Petrus, gekry wat rots beteken.  Dit is belangrik dat ‘n mens die vorige verse moet lees om vers 18 reg te verstaan.

Jesus vra in Matteus 16:15 “Maar julle wie sê julle is Ek? Vers 16: “En Simon Petrus antwoord en sê: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” Hierdie belydenis van Petrus was nie van ‘n mens nie, want Jesus sê vir hom: “Salig is jy Simon Bar Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.”

Dit is hierdie belydenis van Petrus, die rots, waarop Jesus sy kerk, die gemeente sal bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie, want die kerk is op ‘n vaste rots gebou. Die belydenis is so diep en vastig dat wat die mens ook op die aarde bind is in die hemel gebonde en wat ons hier los maak op aarde, is in die hemel losgemaak.

Vrede / Shalom

Gemeenskapsnuus – 16 Julie 2019

G E M E E N S K A P S N U U S
D I N S D A G   1 6  J U L I E   2 0 1 9

 

19-20  JULY   2019 JOURNEY OF GRACE MINISTRIES

 

Journey of Grace Ministries presents an Ignite Children’s Ministry Conference with Heather Thompson, from Powerpack Ministries, UK, Bill Bennot & many Others

Where: Journey of Grace, Upper Ground Level, 102, Suntyger Building, Willie van Schoor Avenue, Tygervalley,    Time: 09h00-19h00    Cost:  R150p/p

Contact: Leandra on 081 271 0073 or visit www.esmeschmitt.com/ignite

 

19-21  JULIE   2019 LOVEKEY

 

LoveKey Encounter hou ‘n Naweek van Inspirasie met Heinz & Alette Winckler, oor  Tema “Heling en Eenheid begin by die Huis”Waar: De Hoop Laerskool, Helderberg      Tyd: 19h00

Kaartjies:  R50 (Jeugaand) R150 (Queens & Kings konferensie) onderskeidelik by  (Quicket.com)

 Besprekings@lovekey.co.za of skakel: 072 645 8581

 

19-21  JULY   2019 WORDPOWER MINISTRY

 

WordPower Ministry presents 3-Nights of Power themed God of Possibilities, with Past. Jacob Mess & Others

Where: WordPower Ministries, 128 (2nd Avenue) Belmont Park, Kraaifontein       

Time: 19h00

 Contact: 073 042 7918

 

20  JULY   2019 ELIM NIGHT SHELTER

 

Elim Night Shelter in conjuction with Pam Golding Property Group Goodwood presents their annual Street Store (Hang Up – Help Out)

Where: Elim Night Shelter, 47 Third Avenue, Elsies River   

Time: 09h30-12h30

Contact: Patricia on 076 194 2379

 

20  JULIE  2019 ALL CHURCH

 

All Church hou ‘n Ope Lug Diens met Tema “Break Every Chain”teen Bendegeweld, Dwelm misbruik, Gesinsgeweld ens.

Waar: H/v AZ Berman & Morgenster Park, Mitchells Plain      

Tyd: 13h00-16h00

Kontak: Chadwick Grove by 074 360 8918

 

20  JULY  2019 i-FOUNDATION, INTERCAPE INITIATIVE

 

The i-Foundation, an Intercape Initiative presents Lets Rock for Charity – 101 Hits!

Where: The Barnyard Theatre, Willowbridge Lifestyle Centre, 39 Carl Cronje Drive Tygervalley          Time: 20h00             Tickets: R150p/p                                

Contact: (021) 914 8898 (Platters pre-ordered)

 

20  JULY  2019 BETHANY FELLOWSHIP CHURCH

 

Bethany Fellowship Church, Claremont Men’s Ministry will be hosting a Free Career Guidance Breakfast, with Speaker, Keith Barends, Human Resource Professional & Managing Director

Where: Bethany Fellowship Church, Claremont          Time: 09h30                                    

Contact: RSVP Bethany Office on (021) 671 9400

 

26  JULIE 2019 SUPPORT MIA THE BRAVE

 

Jo Black Optrede ten bate van Mia the Brave Support

Waar: Bergkroon Wellington       Tyd: 20h00        Koste:  R200p/p

Kontak: Chantelle by 081 888 6308

 

26  JULIE 2019 DOUGLAS MURRAY TEHUIS VIR BEJAARDES

 

Douglas Tehuis vir Bejaardes bied aan Kersfees in Julie Fondsinsameling met Don Vino

Waar: Zwaanzwyk Akademie, Hoofweg 338, Retreat       Tyd: 20h00

Koste:  R150p/p

Kontak: (021) 712 2146

 

27  JULIE 2019 NGK STELLENBOSCH WES

 

NGK Stellenbosch Wes bied aan ‘n Junk & Vintage Mark

Waar: NGK Stellenbosch Wes Kerksaal, Alexanderstraat 3, Stellenbosch

Tyd: 09h00-13h00

Kontak: Michelle Botha by 071 368 4164

 

Werkverskaffing – 16 Julie 2019

W E R K V E R S K A F F I N G
D I N S D A G   1 6   J U L I E    2 0 1 9

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 
PANEELKLOPPERS PANELBEATERS
 
Vereistes: Panel Shop in Noordelike Voorstede benodig die vlg. Personeel:

1.       Gekwalifiseerde Paneelklopper – verkieslik met eie gereedskap, min. 5jr. ondervinding;

2.       Semi-skilled Paneelklopper – min. 5jr. toepaslike ondervinding.

3.       Strip & Assembler – moet voertuie kan aftakel en weer aanmekaar sit – min. 5jr. Onderving.

4.       Paint shop Personeel – moet voorbereiding vir spuitverf kan doen – min. 5jr. ondervinding.

Kontak: Mev. Muller (Tiger Coachworks) by (021) 939 4014 of 082 570 5215

   
BEMARKER MARKETING

       

 

Vereistes: Geleentheid om deel te raak van n dinamiese span… n bemarkingsbesigheids geleentheid met ‘n minimale kapitaal. Jy geniet ook groeps-en ander voordele met kommissie. Volledige opleiding word verskaf. Vir volledige inligting, moet jy asb. ons vlg. Inligtingsessie bywoon.

Kontak: Admin Kantoor om te registreer by 082 926 5062

 

ELEKTRISIEN ELECTRICIAN

 

Vereistes: Elektrisiën benodig te Worcester, met 5jr. ondervinding, in elektriese- en meganiese vakge-bied, kwalifikasie sal voordelig wees. Kandidaat is verantwoordelik vir Melkery, Kelder, pompe ens.

Epos CV aan Renaldo by renaldo@skillsforu.co.za (sluitingsdatum: 31 Julie 2019)

 

KONTROLEERDER CONTROLLER

 

Vereistes: Administrasie & Voorraad Kontroleerder benodig met ‘n voltooide skool opleiding, goeie rekenaarvaardighede, kennis van Excel, ondervinding in voorraad kontrole, Kode 8 rybewys, moet Vurk hyser kan werk of bereid wees om te leer, eie vervoer, goeie gesondheid, sober en netjiese gewoontes

Epos: CV (maks 3 bladsye) aan lynn@ecliquors.co.za

 

ADMINISTREERDER ADMINISTRATOR

 

Requirements: An experienced Administrator needed for a Restaurant in the Northern Suburbs, must have 3yrs exp. computer literate and well spoken, own transport, shift work is required.

Email: CV with contactable references to japplications50@gmail.com

 

BESTUURDER MANAGER

 

Requirements: 2IC Front of House and Back of House Manager needed for busy northern suburbs Restaurant, with 5yrs exp. is essential. Strong management skills, ability to work under pressure, must reside in the area and have own transport. Shift work is required. No chancers please.

Email: CV with contactable references to japplications50@gmail.com

 

KASSIERE CASHIER

 

Vereistes: Ervare Kassiere & Counterhands benodig vir Groot Vleishandelaar met Matrieksertifikaat goeie kommunikasie en menseverhoudinge, ervaring voordelig, maar nie vereiste, opleiding verskaf.

Epos: CV na admin@fairfieldmeats.co.za

 

SEKURITEITSBEAMPTES SECURITY OFFICERS

 

Requirements: Male Security Officers, Grade C needed, with PSIRA Certificates, Training Certificate and Copy of ID Document, at Chuma Security, 7 Wiener Street, Goodwood.

Contact: Mr. Khambi on 072 290 4730 or 021 592 1585

 

KONSULTANTE CONSULTANTS

 

Vereistes: Jy hoef nooit weer sonder werk te wees nie! Goed gevestigde Maatskappy vir 28jr. benodig Konsultante – Opleiding en Kliënte word voorsien, bogemiddelde inkomste – moenie wag nie!

Skakel: (021) 910 0992 of 082 458 0533 of www.learn2learn.co.za

 

ONDERWYSERS TEACHERS

 

Vereistes: Onderwysers benodig met Diploma in Onderwys, moet beskikbaar wees om naweke te fasiliteer.

Skakel: 082 458 0533 of www.learn2learn.co.za

 

HANDY MAN HANDY MAN

 

Vereistes: Betroubare Handyman vir ‘n permanente pos om deure te hang, algemene verfwerk en maintenance te doen, verkieslik in noordelike voorstede woonagtig wees en in besit van ‘n geldige rybewys, met sober gewoontes en kontakbare verwysings.

Kontak: Reno Construction by 079 811 9544 of info@renoconstruction.co.za

 

INSLAAP HUISHULP SLEEP-IN DOMESTIC

 

Vereistes: Betroubare Inslaap Huishulp benodig, met sober gewoontes en kontakbare verwysings, verkieslik vanaf die Platteland, moet kan kook en huishoudelike take doen.

Skakel: Chantell by 074 948 9719

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za

Dagstukkies met Dennis 16 Julie 2019

Hebreërs 10:24-25:  #Kerk

“Laat ons na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.  Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.”

16 JULIE 2019

Paulus skryf aan Timoteus in 2 Timoteus 3:14 “Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het.” Ons leef regtig in die laaste dae, waar kerkbywoning al hoe minder word. Mense het meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God geword. Die vraag wat baie kere gevra word is: Hoekom is kerkbywoning so belangrik?  Eerstens, wanneer jy jou hart vir die Here gegee het, dan behoort jy aan die liggaam van Christus volgens 1 Korintiërs 12:27. Daarom sê Hebreërs 10:24 “Laat ons na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.” Dus moet ons mekaar aanmoedig om met goeie gesindhede mekaar te kan eer en met liefde die weg te bewandel, om die gesonde leer uit te kan dra.

Dit is om hierdie kameraadskap van die een en die ander wat kerkbywoning belangrik is in die wedergebore Christen se lewe. Dat ons dan nie ons onderlinge byeenkomste versuim nie, want as ons aan Christus behoort en lewe volgens Sy wil en plan dan sal ons daardie diepe verlange hê om God te loof in die teenwoordigheid van die ander gelowiges en sodoende mekaar bedien met vars getuienisse in die liefde van die Here.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis 15 Julie 2019

Matteus 18:19-20:  #Kerk

“Weer sê Ek vir julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in My Naam saam is, daar is Ek by hulle.”

15 JULIE 2019

Hierdie week gaan die tema oor “kerk” en daarom gaan ons in die Woord kyk waar pas dit in, in die samelewing. Baie mense het hulle eie opinies en idees van kerk, maar ek vertrou dat ons hierdie week meer duidelikheid daaroor sal kry. Ons moet verstaan dat die bymekaarkomplek is die gebou en word in verskillende lande verskillend genoem. Baie noem dit kerk, sommige noem dit sinagoge, ander tempel of huis van die Here en baie as tent van samekoms. Die vraag word baie keer gevra watter insiggewende betekenis het die vergaderplek te doen met die heiligheid van God? Dan volg die volgende vraag: Moet ‘n mens kerk toe gaan?

Jesus wil die belangrikheid van die samekoms egter beklemtoon wanneer Hy in Matteus 18:19 sê: “Weer (dit beteken Hy het dit al voorheen gesê) sê Ek vir julle: “As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie in My naam saam is, daar is Ek by hulle.”  Wat ‘n wonderlike belofte. Dit maak die verskil aan ‘n gewone samekoms en die van die huis van die Here, want waar hulle in Sy Naam vergader daar vul Hy die plek met Sy heerlike teenwoordigheid en niks sal dan weer dieselfde wees nie.

Vrede / Shalom

Alles & Nog Wat – 13 Julie 2019

A L L E S   E N   N O G   W A T

S A T E R D A G   1 3  J U L I E     2 0 1 9

O P  S O E K L O O K I N G  F O R  
   
Lionel Smith  soek ‘n Gospel Band vir n Konsert in Nov.’19, verkieslik ‘n volledige orkes.

Skakel: 078 964 9257

 
     
T E  K O O P F O R  S A L E  
   
Hob sonder stoof vir R500 + Karavaan vir R130 000 +  Opel carburetor pan vir R100

Is op soek na Kombuiskaste in ruil vir 2 Opel Deure

 
Skakel: 061 837 1530  
O P  S O E K L O O K I N G  F O R  
   
Catherine is op soek na ‘n Bedpan & Bed vir haar ma teen ‘n weggeeprys of te skenk.

Skakel: 074 551 6953

   
T E  K O O P F O R  S A L E  
   
Hisence Telefoon in verpakking vir R800 + Brandblusser vir R200

Koordlose Foon vir R300

Kontak: Joseph by 063 512 0873

 
   
T E  K O O P F O R  S A L E  
   
Parrot Cage on wheels @ R1000

Contact: (021) 393 4022

 
   
T E  K O O P F O R  S A L E  
   
Soliede Mahogany Hout TV Kas (2.3mx0.65mx1.3m) vir R12 000

Skakel: 073 884 4390

 
   
O P  S O E K L O O K I N G  F O R  
   
   Luisteraar is op soek na ‘n TV teen ‘n weggeeprys of te skenk.

Skakel: 073 662 6512

 
   
T E  K O O P F O R  S A L E  
   
40L Urn vir R1400

Skakel: 082 646 1475

 
   
T E  K O O P F O R  S A L E  
   
Rolstoel in goeie toestand vir R800  
Kontak: Susan by 082 353 7301  
   
S A A M R Y G E L E E N T H E I D L I F T  
   
Gerhard soek ‘n Saamrygeleentheid van Langeberg Ridge Durbanville na Killarney Gardens, vanaf Ma-Don. (07h30 – 17h30) en Vrydae vanaf 07h30-14h00, teen vergoeding.

Kontak: Gerhard by 079 565 0164

 

 

O P  S O E K L O O K I N G  F O R
 
Clifford is op soek na ‘n Rolstoel vir  Bejaarde Ouer teen bekostigbare prys.

Skakel: 084 228 6586

 

T E  K O O P F O R  S A L E
 
3-Deur Yskas 170L vir R5500

Opsoek nan 2dehandse Klavier vir beginners in goeie werkende toestand teen vergoeding.          

Skakel: Louie by 079 468 0995

   
T E  K O O P F O R  S A L E
 
Samsung Top Loader Wasmasjien nuut vir R3800

Kontak: Marius by 083 549 2404

 

 

 

Kerknuus – 14 Julie 2019

K E R K N U U S
S O N D A G   1 4  J U L I E   2 0 1 9

19-20  JULY   2019 JOURNEY OF GRACE MINISTRIES

 

Journey of Grace Ministries presents an Ignite Children’s Ministry Conference with Heather Thompson, from Powerpack Ministries, UK, Bill Bennot & many Others

Where: Journey of Grace, Upper Ground Level, 102, Suntyger Building, Willie van Schoor Avenue, Tygervalley,    Time: 09h00-19h00    Cost:  R150p/p

Contact: Leandra on 081 271 0073 or visit www.esmeschmitt.com/ignite

 

20  JULY  2019 WOMAN OF VALUE

 

Woman of Value presents a Conference themed “Breaking Shackles”

Where: Rocklands Civic Centre, C/o Park Avenue & Spine Road, Mitchells Plain    Time: 14h00

Contact: Thelma on 081 344 4676

 

20  JULIE  2019 ALL CHURCH

 

All Church hou ‘n Ope Lug Diens met Tema “Break Every Chain”teen Bendegeweld, Dwelm misbruik, Gesinsgeweld ens.

Waar: H/v AZ Berman & Morgenster Park, Mitchells Plain      

Tyd: 13h00-16h00

Kontak: Chadwick Grove by 074 360 8918

 

20  JULIE  2019 KENSINGTON DOCKS MISSION CHURCH

 

Kensington Docks Mission Kerk hou ‘n Manskonferensie met Spreker, Past. J. Bowers, oor Tema “Standing Tall                          Registrasie: 08h30

Waar: Kensington Docks Mission Kerk, H/v 11de Straat & 3rde Laan, Kensington

Kontak: W. Robertson by 082 462 5628

 

20  JULIE  2019 CAPE TOWN OPERA

 

NGK Moedergemeente, Kuilsrivier bied aan ‘n Optrede met Classical Notes, Cape Town Opera & De Kuilen Hoërskool

Waar: NGK Moedergemeente, Van Riebeeck Weg, Kuilsrivier

Tyd: 16h00          Koste: R60p/p (Computicket beskikbaar)

Besoek webtuiste: www.capetownopera.co.za

 

27-28  JULY  2019 KINGS GARDEN MINISTRY

 

Kings Garden Ministries hou ‘n Werkswinkel met Tema “Is your Destiny on Hold?”

Waar: Pinkster Park Saal, H/v N2 & Mondeor Straat, Strand      

Tyd: 08h30-21h00/16h00 

Koste: R450p/p (sluit studiemateriaal, tee/koffie en ligte ete vir Saterdag in).             Kontak: Past. John by 081 387 0566

 

27  JULIE  2019 NGK VRIJZEE

 

NGK Vrijzee hou ‘n Praatjie met Jerome Hendricks, oor Selfbeveiliging, Selfverdedigingtegnieke   en Demonstrasies

Waar: NGK Vrijzee, H/v Merriman & Oxfordstraat, Goodwood      

Tyd: 14h00

Kontak: Kerkkantoor by (021) 591 2731

 

2-4  AUGUSTUS   2019 DARLING PRESBYTERIAN CHURCH

 

Darling Flower Ministry presents Take My Hands Flower Festival with 15 different cut-flower arrangements depicting a particular Bible verse

Where: Darling Presbyterian Church, Darling     Time: 10h00-17h00     Cost: Free (Light Lunch & refreshments available to purchase)

Contact: Rodney Brits on 084 512 3700

 

3 AUGUSTUS   2019 CHRIST THE REDEEMER CHURCH

 

Christ the Redeemer Kerk hou ‘n Gospel Konsert met Tema “Hope Down in my Soul”

Waar: Westridge Burgersentrum, Mitchells Plain     Tyd: 15h00

Koste: R70volw, R30 kind(4-12jr).

Kontak: Edwin by 082 345 6375

 

4  AUGUST   2019 JOSHUA GENERATION WORSHIP CENTRE

 

Jonathan Siteria Presents His Glory will come Down with Muriel Fortuin, Tony Richards & many Others,  Where: Joshua Generation Worship Centre, C/o Albert Philander & Fynbos Street, Kleinvlei     Time: 17h00     Cost: R30p/p

Contact: Contact Jonathan on 076 201 8788