Dagstukkies met Dennis 25 Maart 2019 Copy

Joël 2:25-26:  #Herstel

25 MAART 2019

“En Ek sal julle vergoed vir die jare wat die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het – My groot leërmag wat Ek teen julle gestuur het. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die Naam van die Here julle God prys wat wonderbaar met julle gehandel het, en My volk sal in ewigheid nie beskaam staan nie.”

Israel het telkemale weggedryf van die Here af.  Weg van die verbond wat hy met sy volk gesluit het. Te midde van die belofte in Levitikus, dat Hy ons nooit sal begewe of verlaat nie, het Israel nog altyd agter ander gode aangeloop.  Daarom moes God maniere vind om hulle weer terug te kry.  Een van die maniere was om Sy volk in benoudheid te bring, sodat Hy met hulle kon praat en weer terugbring op die plek waar hulle uitgesak het. Joël hoofstuk 2 se opskrif in die 1953 vertaling lui as volg: “Ernstige oproep tot bekering.”

Want daar gaan ‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag aanbreek, maar wanneer die volk hulle verootmoedig en met hul hart bely en hulle tot die Here  bekeer sal Hy die treksprinkane, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper – die leërmag van die Here, terugtrek. Dan sal julle in oorvloed eet en versadig word, want die Here het wonderbaarlik met Sy volk gehandel. Die Here sal Sy volk herstel en hulle sal in ewigheid nie  beskaam staan nie, want die Here het ingegryp. Hy sal vergoed vir wat sy leërmag, die treksprinkane, die voetganger, kaalvreter en die afknyper vernietig het. Net God kan die herstel in ‘n mens se lewe te weer bring.

Dagstukkies met Dennis 22 Maart 2019

22 MAART 2019

Jesaja 54:17:  #Belofte

“Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here.”

Die goedertierenheid is tot in alle ewigheid en Sy gedagtes wat Hy koester is gedagtes van vrede en nie van onheil nie, daarom sal elke wapen wat teen ons gesmee word, niks uitrig nie. Romeine 8:31 verklaar: “As God vir ons is wie kan teen ons wees.” Ons leef in ‘n tyd wat die vyand alles sal doen om beskuldiging in te bring teen die gelowige en om vals aantygings te maak, maar dank die Here wat ons belowe het dat elke tong wat sal opstaan in die gereg sal weerlê word.

Wanneer ons vertroue vas in die Here is, en ons onwrikbaar vashou aan Sy belofte, sonder om te twyfel; dan kom God met sy geregtigheid en bring die erfdeel vir Sy knegte. 2 Korintiërs 10:3-4 verklaar: “Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want ons wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp.” Daarom skryf Paulus aan die Romeine in Romeine 8:37: “Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.” Niks en niemand kan stand hou voor die krag van die Here nie, want as God vir ons is wat kan ons dan skei van die liefde van die Here?

Vrede / Shalom.

Dagstukkies met Dennis 21 Maart 2019

21 MAART 2019

Jesaja 54:10:  #Belofte

“Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar My goedertierenheid sal van jou nie wyk en My vrede verbond sal nie wankel nie, sê die Here, jou ontfermer.”

In die 1953 vertaling is die opskrif van Jesaja 54 die volgende: “Die toekoms van Sion” en hier word van Sion verwag om te jubel. Die onvrugbare wat nie gebaar het nie. Dit te midde van die omstandighede word die toekoms van Sion voorspel.  Dawid slaan sy oë op na die berge in Psalm 121, en vra waar sal sy hulp vandaan kom.  Hy besef dan dat sy hulp kom van die Here wat die berge gemaak het. Jesaja 54:10 neem die woord van God nog verder en dieper, want al sou die berge wyk en die heuwels wankel, nogtans sal God se goedertierenheid nie wyk of wankel nie en Sy vrede verbond staan vas.

Dit is ‘n totale versekering, want wie kan die berge beweeg en die heuwels laat wankel behalwe Hy wat dit gemaak het. God verseker ons al sal die onveranderlike, verander, sal dit wat Hy beplan het vir Sy gunsgenote nooit wyk of wankel nie. In Psalm 46 word die versekering gegee dat al gee die aarde pad en al wankel die berge weg in die hart van die see, God is vir ons ‘n toevlug in ons benoudheid in hoë mate beproef.

Ons besef op nuut dat God se goedertierenheid is onwankelbaar en Sy vrede is nie soos die wêreld gee nie, maar Sy vredesverbond is ewigdurend.

Vrede / Shalom.

Dagstukkies met Dennis 20 Maart 2019

20 MAART 2019

Jesaja 43:2:  #Belofte

“As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere – hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.”

Psalm 119:140 sê: “U woord is deur en deur gelouter, en U kneg het dit lief.” Want Lukas 1:37 verklaar: “Want geen ding is by God onmoontlik nie.” Wanneer Jesaja die volk bemoedig val die klem op die “Ek is” wat saam met julle trek. Hy sal ons deur enige situasie dra.

God is magtig om ons te beskerm, Sy woord staan vas en sal nooit ledig terugkeer nie. In Daniel hoofstuk drie was daar drie manne, wat besluit het dat hulle gaan hulle nie neerbuig voor die beeld wat die koning laat oprig het nie, want dit het gebots met dit waarin hulle gelo het. Hulle sou eerder die vuuroond trotseer as om hulle God teleur te stel. Hulle het vasgestaan op die belofte van God dat Hy ons nooit sal begewe of verlaat nie.

God het Sy woord bevestig, want geen haar van hulle het geskroei en die vlam het hulle nie gebrand nie. Daar was saam met hulle ‘n vierde persoon wat gelyk het soos ‘n gode seun. Ons kan onbeskaamd God se banier om hoog hou, want Hy het Daniël se drie vriende bewaar van ‘n gewisse dood. Ons kan dus altyd vashou aan God se belofte.

Vrede / Shalom.

Gemeenskapsnuus – 19 Maart 2019

G E M E E N S K A P S N U U S
D I N S D A G   1 9  M A A R T   2 0 1 9

 

20  MARCH  2019  AGS NORWOOD

 

AGS Norwood, Elsiesrivier hou ‘n “Midweek Live Celebration” Diens met Bishop Manny van Niekerk (Kunjalo)    Waar: AGS Norwood, Elsiesrivier              Tyd: 19h30       Toegang: Gratis

Kontak: Cheryl by 079 848 1052       

 

22 – 24  MARCH  2019  PROSPER MINISTRIES

 

Prosper Ministries Presents a 3-Day Deliverance/Breakthrough Conference with Past. Gregory & Desroi Coaters                                 Time: 19:00

Where: Perseverance Secondary School, Alabama Road, Extention 13, Belhar                      Contact: Rev. van Heerden on 082 061 4722       

 

23  MARCH  2019  HIS GRACE MINISTRIES

 

His Grace Ministries presents a Fresh Start Womens Wellness Conference with Rosebud Tsobane & many Others,

Where: Excellencia Restaurant 10 Jacaranda Street, Mikpunt, Durbanville

Cost: R200p/p (includes canapes and a high tea          Time: 12:00 – 17h00

Contact: 071 426 9430

 

23  MARCH  2019  WINNING SOULS MINISTRIES

 

Winning Souls Ministries presents an Organize Healing Crusade with Past. George Mpunga

Where: SABC Auditorium C/o Beach Road & St. James Road, Sea Point    

Contact: 074 355 6230

 

3 0  MAART   2019 CHURCH  OF  REVIVAL

 

Church of Revival hou ‘n Sang & Lofpryssing Konsert met Gerty Ryan en Ander

Waar: Dennemere Laerskool          Tyd: 18h30              Toegang: R30p/p

Kontak: Zelda by 074 188 8307

 

3 0  MAART   2019 PROSPER MINISTRIES

 

Prosper Ministries presents a Fundraising with Rev. Van Heerden & many Others

Where: Langa High School          Time: 12h00              Entry: R70p/p

Contact: Rev. Van Heerden on 082 061 4722

 

31  MARCH  2019  CAPE TOWN GOSPEL CHOIR

 

Next chance to audition is Sunday, 31st March. If you want to try out to join the choir, send an email with your name, and cellphone number to choir@ctgc.org.za and we will get in touch.      

 

31  MAART  2019  JUBILEE LIFE MINISTRIES

 

Jubilee Life Ministries, Ravensmead hou ‘n Gospel Konsert ten bate van die Tygerberg Kinder Hospitaal met Johnny Davids, Desmond Stevens & vele Ander

Waar: Jubilee Life Ministries, Ravensmead         Tyd: 18h00

Kaartjies: R50 volw. R20 leerders

Kontak: Desmond by 079 604 6970

 

13  APRIL  2019  UNASHAMEDLY ETHICAL

 

Unashamedly Ethical will be hosting the Ride4Ethics Mountain Biking 14km for beginners and social riders & 35km for the fitter & more technical riders

Where: Bloemendal Wine Estate, Durbanville

Entries: online www.bloemdalwines.co.za    

Both events are timed by RACETEC.

 

26 APRIL  2019  PANORAMA PALMS

 

Trans 50 Panorama Palms Retirement Village presents Revive Yourself with Suezette Smit

Where: Panorama Palms Retirement Village      Time:  10h00-11h00   Cost: R10p/p   

Contact: Thomalene at (021) 930 5035

 

1  MEI  2019 KLEINVLEI SENIOR SEKONDERE SKOOL

 

Kleinvlei Senior Sekondêre Skool versoek die Matriekklas van 1990 om kontak te maak ter viering van hul 30ste Reunie

Waar: Kleinvlei Sekondere Skoolsaal, Kleinvlei           Tyd: 17h00

Kontak: Barry by 081 733 2605

 

4  MAY 2019 TOP EVENTS

 

Top Events presents a FAMSA Family Day 5Km Fun Run

Where: Mandela Park Stadium Khayelitsha      Time: 08h30

Entry fees: R30 adults R10 kids u/12yrs (registration on race day/online and at FAMSA offices)

Contact: Top events on 021 511 7130

 

22, 24, 25  MEI 2019 KOFFIEHUIS TEATER

 

Koffiehuis Teater hou ‘n Optrede met Rooies & Boesman ten bate van Wiehann Lubbe vir Prostese,                Waar: Koffiehuis Teater, Klapmuts      Tyd: 19h00

Toegang: R150p/p (Sluit pizza in)

Kontak: Marilyn by 082 324 8751

 

 25  MEI 2019 HOëRSKOOL GIMNASIUM

 

Hoërskool Gimnasium Potchefstroom hou ‘n Reunie vir die volgende 10-jaargroepe: 1949 (70jaar); 1959 (60jaar); 1969 (50jaar); 1979 (40jaar); 1989 (30jr) en 1999 (20jaar)

Waar: Hoërskool Gimnasium, Potchefstroom

Kontak: Anel Hulley vir meer inligting by (018) 293 0269

 

Werkverskaffing – 19 Maart 2019

W E R K V E R S K A F F I N G
D I N S D A G   1 9   M A A R T  2 0 1 9

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 
ONDERWYSER TEACHER
 
Vereistes: Hoërskool Franschhoek Dubbelmedium (Beheerliggaam pos) benodig ‘n Onderwyser vir Afrikaans Huistaal/ Eerste Addisionele Taal Graad 8-12  (Sluitings datum: 25 Maart 2019)

Meld ander vakke aangebied, kwalifikasies, ondervinding en buitemuurse betrokkenheid

Stuur CV met verwysings aan: Die Skoolhoof, na franschhoek.comb@wcgschools.gov.za  

   
SPORT ORGANISEERDER SPORT ORGANIZER
 
Vereistes: Laerskool Welgemoed benodig ‘n Sport Organiseerder (dinamiese persoon) vir aankoop van sporttoerusting, sport inventaris, voorbereiding van sportvelde, afrigting van sport ens. Spesifieke kontraktuele voorwaardes sal geldig wees vir die suksesvolle kandidaat.
Epos CV aan: sport@welgemoedprimary.co.za (Sluitingsdatum: 1 April 2019)
 

ONDERWYSER TEACHER

 

Vereistes: Vyeboom Christelike Privaatskool benodig die dienste van ‘n Intermediêre/senior fase Leerkrag vir die volgende vakke: English First Additional Language for Gr.4-7; NW: Gr.6-7; Teg. Gr.7 en Sport/kultuur (Diensaanvaarding: 01 Julie) Sluitingsdatum vir aansoeke: (29 Maart 2019)    

 

Stuur CV na: Die Skoolhoof, epos: vcp@breede.co.za    
 
PARAPLANNER PARAPLANNER

 

Vereistes: Boutique Wealth Maatskappy benodig ‘n Paraplanner tussen 22 en 30jr. met ‘n BCom Financial Management Kwalifikasie, hoewel nie ‘n vereiste, sal ‘n RE5 kwalifikasie en 2jr onder vinding in jou guns tel, goed tweetalig (Engels & Afrikaans), produk inligting kan navors  beleggings voorstelle, kliente verhoudingsbestuur, Para-planning en intermediêre dienste, in Bellville area.

Epos CV na nortjedall@gmail.com

 

KOSTER CHURCH WARDEN

 

Vereistes: Koster benodig by NGK Kuilsrivier, verkieslik jonger as 60jr, goeie mense verhoudinge en inisiatief, diensbaarheid is ‘n gawe wat baie hoog aangeskryf sal word. Sluitingsdatum, 22 Maart 2019)  Gemeente se personeelbeleid, posbeskrywing en dienskontrak is by die Kerkkantoor beskikbaar.

Stuur volledige CV aan: Die Skriba, Posbus 107, Kuilsrivier, 7579 of epos : ngkkuilsrivier@absamail.co.za

 

NAALDWERKSTER MACHINIST

 

Vereistes: Persoon word benodig vir halfdag met ondervinding van Klere herstelwerk, met ten minste 5jr. ondervinding en vinnig kan werk. Pos beskikbaar in Langebergridge naby Cape Gate, verkieslik in omgewing woonagtig wees.

Skakel: 082 555 8673

 

STOFFEERDER UPHOLSTERER

 

Requirements: Qualified Upholsterer needed to start a.s.a.p.

Contact: Allan on 083 377 7040

 

ONDERWYSERES TEACHER

 

Requirements: Qualified Educare Teacher for Grade R needed with at least 3-5yrs exp. at SOS Kindergarden, Thornton.

Email: CV to soskindergarden@gmail.com

 

NAALDWERKSTERS MACHINISTS

 

Requirements: CMT in Mitchells Plain are in need of a Garment cleaner & Ironer & an All round Machinist, must be able to do jet pockets and zips.

Contact: 076 694 5298

 

NAALDWERKSTER TAILOR/DRESSMAKER

 

Requirements: Qualified Tailor/Dressmaker or sample hands are needed, must be hardworking and have knowledge of patterns and grading.

Send a Whatsapp to Nina at 071 557 3236 and she will contact you.

 

TUINIER GARDENER

 

Vereistes: Tuinier gesoek vir Tuindienste, moet met ‘n grassnyer kan werk, verkieslik jonger as 50jr. oud wees, met sober gewoontes en christelike waardes.

Kontak: Ian by (021) 911 3081

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za

 

 

 

 

 

 

Dagstukkies met Dennis 19 Maart 2019 Copy

19 MAART 2019

Eksodus 14:14:  #Belofte

“Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees.”

Hierdie vers is een van die kragtigste verse in die Bybel.  Ons moet kyk teen die agtergrond waarin hierdie verhaal hom afspeel. Nadat die Here hard met Farao gehandel het, het hy die Israeliete laat trek. Soos die mens egter maar is, het die Farao nie sy belofte gehou nie, en het sy soldate en strydwaens die volk van die Here laat agtervolg.

Die Bybel sê God het Sy volk bedags met ‘n wolkkolom en snags met ‘n vuurkolom gelei, maar dit was by die Rooi See waar die volk beangs geraak het. Voor hulle was die Rooi See en agter hulle Farao met sy soldate. Dit was hier waar Moses hulle herinner het dat God groter is as die probleem.

Deuteronomium 31:6 verklaar: “Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek.” God staan op Sy belofte en Hy sal ons nie in die steek laat nie. God vra vir Moses wat het jy in jou hand?  In Eksodus 14:14 sê die woord: “Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees.  God se belofte staan vas.  Toe Moses die staf wat hy in sy hand gehad het ophef en op die water slaan, het die water in twee verdeel en die volk het droogvoet deurgestap.

Vrede / Shalom.

Dagstukkies met Dennis 19 Maart 2019

19 MAART 2019

Eksodus 14:14:  #Belofte

“Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees.”

Hierdie vers is een van die kragtigste verse in die Bybel.  Ons moet kyk teen die agtergrond waarin hierdie verhaal hom afspeel. Nadat die Here hard met Farao gehandel het, het hy die Israeliete laat trek. Soos die mens egter maar is, het die Farao nie sy belofte gehou nie, en het sy soldate en strydwaens die volk van die Here laat agtervolg.

Die Bybel sê God het Sy volk bedags met ‘n wolkkolom en snags met ‘n vuurkolom gelei, maar dit was by die Rooi See waar die volk beangs geraak het. Voor hulle was die Rooi See en agter hulle Farao met sy soldate. Dit was hier waar Moses hulle herinner het dat God groter is as die probleem.

Deuteronomium 31:6 verklaar: “Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek.” God staan op Sy belofte en Hy sal ons nie in die steek laat nie. God vra vir Moses wat het jy in jou hand?  In Eksodus 14:14 sê die woord: “Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees.  God se belofte staan vas.  Toe Moses die staf wat hy in sy hand gehad het ophef en op die water slaan, het die water in twee verdeel en die volk het droogvoet deurgestap.

Vrede / Shalom.

Dagstukkies met Dennis 18 Maart 2019 Copy

18 MAART 2019

Jesaja 40:31:  #Belofte

“Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag, hulle vaar op met vleuels soos die van ‘n arend; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.”

Daar is een ding wat die mens nie wil doen nie, en dit is om te wag. Die woord wag is ‘n drie letter woord, maar daarvoor het ‘n mens somtyds baie geduld nodig. Die wagproses kan soms baie lank wees, maar van een ding is ons verseker – dat Sy woord is ja en amen. Hy sal ons nooit begewe of verlaat nie, al het Hy tot Sy skade gesweer Hy verander nie.  In Israel se ballingskap gee die Here hulle ‘n woord van bemoediging: “Maar die wat op die Here wag kry nuwe krag….” Die geheim is om op die Here te wag. Die mens stel teleur en hulle belofte hou net terwyl jy hom nog sien, maar as jy op die Here wag sal jy opvaar met vleuels soos die van ‘n arend! Hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

Dit is baie duidelik dat God ons in die hoogtes in wil vat en dieper in gemeenskap met Hom. Daar word vertel dat die arend is die enigste voël wat tot in die derde hemel kan vlieg. Wanneer die storm op sy ergste is dan gebruik die arend die strome om hom die hoogtes in te vat, sodat hy bokant die storm kan sweef.

God wil ons aanraak met Sy krag en sterkte sodat ons bokant die lewe se storms kan sweef. God is getrou in Sy belofte as ons op Hom wag,  sal Hy ons toerus met nuwe krag. 1 Korintiërs 1:27 sê: “……die wat swak is in die wêreld, het God uitverkies om die wat sterk is te beskaam.” Ons swakheid word in Sy krag volbring, want Hy gee aan die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte aan die wat geen kragte het nie.

Shalom, Vrede

Alles & Nog Wat – 16 Maart 2019

A L L E S   E N   N O G   W A T

S A T E R D A G   1 6  M A A R T    2 0 1 9

T E  K O O P F O R  S A L E  
   
LG 32cm Flatscreen LED TV @ R2000 + Diamond 32cm LED Flatscreen TV @ R2000  
Contact: 071 736 4585 or 082 734 4803  
     
T E  K O O P F O R  S A L E  
   
Splinternuwe ongebruikte Ozone Spa Bad vir behandeling van Arthritus ens. @ R5000  
Kontak: Tosha by 083 556 5432  
T E  K O O P F O R  S A L E  
   
Rystoel + Bedpan + Commode – Prys o.h.b.

Kontak: Mnr. Cornelius by 084 334 9052

   
T E  K O O P F O R  S A L E  
   
2 Enkelbeddens vir R400 & R500 onderskeidelik

Klerekas vir R500 + TV Staander vir R300 + Badkamer wasbak vir R200  Ronde Stortdeur vir R400  + Toiletpot vir R200 + Badkamer Vensterraam met diefwering vir R300

Kontak: 083 990 1215

 
   
T E  K O O P F O R  S A L E  
   
Hondemandjies + Wasgoedmandjies – Prys o.h.b.

Kontak: Abraham by 081 357 7877

 
   
O P  S O E K L O O K I N G  F O R  
   
Abraham is op soek na ‘n Yskas in ‘n  werkende toestand teen vergoeding.

Skakel: 081 357 7877

 
   
T E  K O O P F O R  S A L E  
   
  One Steel Security Gate for a standard size back or front door @ R650

Contact: Dave on (021) 393 4886 or 074 340 2408

 
   
O P  S O E K L O O K I N G  F O R  
   
Lionel Smith is looking for 3 backing vocals, 1 soprano, 2 tenors and 3 alto’s.

Contact: Lionel on 078 964 9257

 
   
T E  K O O P F O R  S A L E  
   
Hob (sonder stoof) vir R500  
Kontak: Frikkie by 061 837 1530  
   
T E  K O O P F O R  S A L E  
   
Rusk colour wall to wall Van Dyk Carpet including underfelt @ R700

Contact: Mr Hardenberg on 073 303 8406 or (021) 374 3622

 

 

O P  S O E K L O O K I N G  F O R
 
Mev. Camphor is op soek na ‘n Enkelbed teen ‘n weggeeprys.
Skakel: 064 474 5151

 

T E  K O O P F O R  S A L E
 
Ivoorkleurige Mermaid Trourok (nr.8-10) vir R1500 + TV Kas vir R200

Kontak: Maureen by 082 977 4082

 

O P  S O E K L O O K I N G  F O R
 
Magdalena is op soek na Wol om kombersies te maak en daardeur ‘n inkomste te genereer, teen ‘n weggeeprys of te skenk.

Skakel: 078 445 4799

 
T E  K O O P F O R  S A L E
 
Gazebo (opvou soort) vir R900

Skakel: 083 693 4223

 

T E  K O O P F O R  S A L E
 
Solina Organ @ R1500

Contact: Mr. Smit on 074 630 7353

 

O P  S O E K L O O K I N G  F O R

 

Annette is op soek na ‘n Opel Monza Buffer (Bumper) teen ‘n bekostigbare prys.

Kontak: Annette by 072 546 9463

 

T E  K O O P F O R  S A L E

 

George Foreman Grill @ R350 + Glass oak side Table @ R1000

Glass TV stand @ R500 + LG Convectional microwave oven @ R1200

Silver mirror @ R500 + Wooden collage Painting @ R1000 + Queen size electric Blanket with dual remotes @ R500 + DSTV explorer with wifi connector @ R500

Nescafe dolce gusto javia (coffee capsules) @ R400

Contact: Charmaine on 082 852 5731