Dagstukkies met Dennis 29 Maart 2019 Copy

29 MAART 2019

Galasiërs 6:1:  #Herstel

Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in ‘n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op: jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.”

In elke mens se lewe kom daar tye wat jy in die wolke is, maar daar kom ook tye wanneer jy voel jy is in ‘n dal, platgeslaan deur die een of ander teleurstelling. Baie keer wanneer ons ons vertroue in die mens stel, word ons teleurgestel. Dit veroorsaak ‘n geweldige drukking, soveel so dat mense in ‘n staat van depressie kan verval. Dit voel dalk om met niemand te praat nie en jy is dan in jou eie kokon vasgevang. Baie keer is die mens in homself teleurgestel, omdat hy nie waaksaam was nie.  Hy voel hy het weer gefouteer en voel hy soos ‘n swakkeling en wil hy die handdoek ingooi.  Dit is juis hier waar Apostel Paulus aan die Romeine skryf in Romeine 15:1: “En op jou wat sterk is rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie om homself te behaag nie.”

In Galasiërs 6:1 praat Paulus direk as iemand gesondig het, wat nie waaksaam en op hulle hoede was nie, moet die wat geestelik sterk is, hulle nie verlekker nie, maar moet so ‘n persoon onvoorwaardelik van hulp wees met die gees van sagmoedigheid en met geduld terwyl hy self nugter en waaksaam is, want ons teenstaander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind.  Dis net die Here wat herstel kan bring in ‘n wêreld vol van pyn en leed.

Daarom verwag die Here van ons wat geestelik sterk is om in Hom en deur Hom vir die wat deur een of ander misdaad oorval is te help. Psalm 121:7 verklaar: “Die Here sal jou bewaar teen elke ontheil, jou siel sal Hy bewaar.” Aan God kom toe al die ere en lof, want Hy wat magtig is het groot dinge gedoen.

Dagstukkies met Dennis 28 Maart 2019 Copy

 

Amos 9:14:  #Herstel

“En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet.”

28 MAART 2019

In Amos hoofstuk 9 vanaf verse een tot agt word gepraat van verwoesting. Niks sal stand hou voor die Almagtige God nie.  Sy oordele is in Sy hand en Sy grimmigheid word aan die nasies wat sondig geopenbaar.  Amos, die profeet, sien ‘n vyfde gesig met die altar wat verwoes is. Hy herinner Israel daaraan: Is dit nie Hy wat hulle uit Egipte gebring het nie? Al sal hulle waar wil wegkruip van hulle oortredings, God se oog deurloop die hele aarde en sien opmerksaam die goeie en slegte dade van die mens. In die 9de vers openbaar God sy barmhartigheid teenoor Israel: “Want kyk, Ek gee bevel en sal die huis van Israel onder al die nasies skud soos ‘n sif geskud word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie.”

Niemand hoef in die toestand te bly waarin hy nou is nie want God gee die mens nog ‘n kans om te kyk of hy gaan terugkeer na sy Maker.  Amos 9:11 verklaar: ”Daardie dag bou Ek die vervalle hut van Dawid weer op; Ek stop sy barste toe en bou sy murasies op, Ek herbou hom soos hy in die ou tyd was…”

God is die een wat herstelling bring, wat gesond maak, wat blindes se oë weer oopmaak en Hy vergewe nog.  Ons moet net na Hom toe kom, want Hy is ons Saligmaker, die Here op wie ek vertrou. God gee ‘n belofte aan die mens dat Hy sal hulle lot verander en hulle sal die verwoeste stede weer oprig en bewoon. Daar sal weer wingerde geplant word. God kan so ons lewens verander, want niks gaan uit sonder vas en gebed nie. Herstelling vind plaas in die lewe van die mens wat gehoorsaam is en luister na Sy stem.

Dagstukkies met Dennis 27 Maart 2019 Copy

Psalm 51:12-13:  #Herstel

27 MAART 2019

Skep vir my ‘n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie!”

Dawid was ‘n man na aan God se hart, ‘n man wat oorwinnings in oorloë behaal het. Toe ‘n bose gees van Saul besit geneem het, het Dawid op die harp gespeel en daardie bose gees het gewyk.  Dawid het sy pa se skape opgepas, toe hy geroep was om gesalf te word as koning. God het Dawid uitverkies om as koning oor Israel te dien. Toe die slag ordes van God uitgedaag was, het hy die taak op hom geneem en die reus Goliat verslaan. Dawid was suksesvol in die aanvoer op die oorlogsveld. Die mense het later gesing: Saul het duisende verslaan, maar Dawid tien duisende! Dit het groot jaloesie in die hart van Saul gebring, soveel so dat hy Dawid wou doodmaak.

Nadat Saul en sy seun gesterf het, het Dawid koning oor Israel geword. Gedurende sy koningskap maak Dawid die fout toe hy sondig deur egbreek te pleeg en daarna ‘n moord laat pleeg het. Nathan die profeet het God na hom toe gestuur en Dawid het erken en berou gehad oor die sonde wat hy gepleeg het. Psalm 34:19 verklaar dat: “Die Here is naby die wat gebroke van hart is, en Hy verlos die wat verslae is van gees.” Dawid bid hierdie woorde in Psalm 51:12 “Skep in my ‘n rein hart. O God, en gee opnuut in my binneste ‘n vaste gees”.

1 Johannes 1:9 verklaar:  “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtighede te reinig.” God bring herstelling op ‘n wonderlike manier en lig ons op uit die omstandighede.

Gemeenskapsnuus 26 Maart 2019

G E M E E N S K A P S N U U S
D I N S D A G   2 6  M A A R T   2 0 1 9

 

3 0  MAART   2019 CHURCH  OF  REVIVAL

 

Church of Revival hou ‘n Sang & Lofpryssing Konsert met Gerty Ryan en Ander

Waar: Dennemere Laerskool          Tyd: 18h30              Toegang: R30p/p

Kontak: Zelda by 074 188 8307

 

3 0  MAART   2019 PROSPER MINISTRIES

 

Prosper Ministries presents a Fundraising with Rev. Van Heerden & many Others

Where: Langa High School          Time: 12h00              Entry: R70p/p

Contact: Rev. Van Heerden on 082 061 4722

 

31  MARCH  2019  CAPE TOWN GOSPEL CHOIR

 

Next chance to audition is Sunday, 31st March. If you want to try out to join the choir, send an email with your name, and cellphone number to choir@ctgc.org.za and we will get in touch.      

 

31  MAART  2019  JUBILEE LIFE MINISTRIES

 

Jubilee Life Ministries, Ravensmead hou ‘n Gospel Konsert ten bate van die Tygerberg Kinder Hospitaal met Johnny Davids, Desmond Stevens & vele Ander

Waar: Jubilee Life Ministries, Ravensmead                          Tyd: 18h00

Kaartjies: R50 volw. R20 leerders

Kontak: Desmond by 079 604 6970

 

31  MAART – 3 APRIL  2019  NUWE LEWE BEDIENINGE

 

Nuwe Lewe Bedieninge Internasionaal Goodwood hou ‘n Konferensie met Past. Attie van Wyk  Waar: Nuwe Lewe Bedieninge Kerk, H/v Riebeek & Jameson Straat, Goodwood

Tyd:  18h00 & 19h00             Toegang: Gratis, Liefdesoffer opgeneem word

Kontak: Past. Jan Bezuidenhout by 072 117 4883

 

31  MAART – 3 APRIL  2019  GRACE MINISTRIES INTERNATIONAL

 

Grace Ministries presents a Miracles from Heaven Evangelical Service

Where: Mondale High Auditorium, Merrydale Avenue, Portlands Mitchells Plain

Time:  17h30

Contact: Ashlee on 073 995 8124

 

 6  APRIL  2019  VIRTUOUS DAUGHTER OF ZION

 

Virtuous Daughter of Zion presents a Grace for Purpose Conference

Where: Commission Assembly Church, C/o Lusitania & Watussi Road, Bayview, Strandfontein

Time:  09h00 – 17h00       Cost: Free (light lunch will be served)

Contact: Past. Melanie on 078 390 7037 for catering purposes and registration.

 

13  APRIL  2019 UNASHAMEDLY ETHICAL

 

Unashamedly Ethical will be hosting the Ride4Ethics Mountain Biking 14km for beginners and social riders & 35km for the fitter and more technical riders

Where: Bloemendal Wine Estate, Durbanville

Entries: online www.bloemdalwines.co.za    

Both events are timed by RACETEC.

 

26 APRIL  2019  PANORAMA PALMS

 

Trans 50 Panorama Palms Retirement Village presents Revive Yourself with Suezette Smit

Where: Panorama Palms Retirement Village      Time:  10h00-11h00   Cost: R10p/p   

Contact: Thomalene at (021) 930 5035

 

1  MEI  2019 KLEINVLEI SENIOR SEKONDERE SKOOL

 

Kleinvlei Senior Sekondêre Skool versoek die Matriekklas van 1990 om kontak te maak ter viering van hul 30ste Reunie

Waar: Kleinvlei Sekondere Skoolsaal, Kleinvlei           Tyd: 17h00

Kontak: Barry by 081 733 2605

 

 

 

Werkverskaffing 26 Maart 2019

W E R K V E R S K A F F I N G
D I N S D A G   2 6   M A A R T  2 0 1 9

Die Werkverskaffingsbulletin word elke Dinsdag om 10h40 uitgesaai op 104fm.

 
ASSISTENT ASSISTANT
 
Vereistes: Assistent (18-35jr) vir Kompressor Tegnikus benodig met Kode EB bestuurslisensie vir algemene meganiese werk in die Kaapse metropool. Moet oor basiese tegniese vaardighede beskik, eerlik, hardwerkend en aangenaam om mee saam te werk.

Epos CV na henniebrand@mweb.co.za  

   
TEGNIKUS TECHNICIAN
 
Vereistes: Kompressor Tegnikus (25-45jr)  benodig met Kode EB bestuurslisensie vir algemene kompressor herstelwerk en onderhoud. Moet eerlik, hardwerkend en aangenaam wees.
Epos CV na henniebrand@mweb.co.za
 

ONDERWYSER TEACHER

 

Vereistes: Vyeboom Christelike Privaatskool benodig die dienste van ‘n Intermediêre/senior fase Leerkrag vir die volgende vakke: English First Additional Language for Gr.4-7; NW: Gr.6-7; Teg. Gr.7 en Sport/kultuur (Diensaanvaarding: 01 Julie 2019) Sluitingsdatum vir aansoeke: (29 Maart 2019)    

 

Stuur CV na: Die Skoolhoof, epos: vcp@breede.co.za    
 
INSTANDHOUDINGS FITTER MAINTENANCE FITTER

 

Requirements: Min. 2 yrs exp. as maintenance fitter in the manufacturing industry with hydraulic and pneumatic exp, basic electrical knowledge, must be prepared to do standby and work overtime.

Send CV to hrjobinfo@gmail.com

 

VOORMAN SENIOR FOREMEN

 

Requirements: Min. 2yrs exp. as a foreman, production environment, manage staff of 12 employees, must be prepared to work overtime when required. Based in Kuils River.

Email CV to hrjobinfo@gmail.com

 

DRYWER DRIVER

 

Vereistes: Kode 14 langafstand Drywer benodig met ondervinding, moet kan fuller-box ry.

Epos CV na tranesport2006@gmail.com

 

DRYWER DRIVER

 

Requirements: Code 10 Driver needed with sober habits, well presented and customer orientated, for a roof sheeting manufacturing company in Blackheath. Must be familiar with the various suburbs in Cape Town, and be able to read a map book.

Email CV with contactable references to strandsteel@telkomsa.net

 

ONDERWYSERES TEACHER

 

Requirements: Qualified Educare Teacher for Grade R needed with at least 3-5yrs exp. at SOS Kindergarden, Thornton.

Email: CV to soskindergarden@gmail.com

 

NAALDWERKSTER TAILOR/DRESSMAKER

 

Requirements: Qualified Tailor/Dressmaker or sample hands needed, must be hardworking and have knowledge of patterns and grading.

Send a Whatsapp to Nina at 071 557 3236, will make contact.

 

ONDERWYSERS TEACHERS

 

Requirements: Liesbeeck Primary School needs the following qualified foundation Phase Educators:

1 x Grade 3 & 2 x Grade 1, with sound knowledge of CAPS, support learners with special needs, good classroom management, have organizational motivational and conflict resolution skills, computer literate, must be registered with SACE and knowledge of Maths Green Shoots.

Send CV to the Principal at wahiedg23@gmail.com

 

TUINIER GARDENER

 

Vereistes: Tuinier gesoek vir Tuindienste, moet met ‘n grassnyer kan werk, verkieslik jonger as 50jr.  met sober gewoontes en christelike waardes.

Kontak: Ian by (021) 911 3081

 

WERKERS WORKERS

 

Vereistes: Mans benodig met kennis van Hout palette, en met Air Tools kan werk vir die vervaardiging  daarvan.

Skakel: 074 337 7329

 

INSLAAP HUISHULP/VERSORGER SLEEP IN DOMESTIC/ CARER

 

Vereistes: Deeltydse Christelike Inslaap Versorger benodig vir ‘n bejaarde dame in ‘n rolstoel &‘n Inslaap Huishulp, wie verantwoordelik vir die volle huishouding en kosmaak sal wees, moet betroubaar en oor christenwaardes beskik.

Kontak: Carla tydens kantoor-ure by (021) 982 2195

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za

 

 

Dagstukkies met Dennis 26 Maart 2019 Copy

Jeremia 30:17:  #Herstel

26 MAART 2019

“Want Ek sal genesing vir jou tot stand laat kom en jou van jou wonde gesond maak, spreek die Here omdat hulle jou noem: die verjaagde  – Dit is  Sion, sê hulle, niemand vra na haar nie.”

Vir Israel om in ballingskap te wees, was dit amper soos ‘n ongeneeslike wond en was dit liggaamlik en geestelik vernederend. Dit was ‘n geweldige pyn wat onbeskryflik was. Die volk van die magtige God was weggevoer in ballingskap.  Die Here sê in Sy woord dat Hy nie vir altyd toornig sal wees oor sy volk nie. In die oë van die ander nasies word Sion genoem die verjaagde.  Niemand vra na haar nie, maar dank die Here wat haar geformeer het en wat ‘n behae in haar het.  Hy belowe om haar te herstel, want daar is geen ding by God onmoontlik nie.

Jakobus 5:14 verklaar: “Is daar iemand siek onder julle? Laat hulle oor hom bid nadat julle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het.” Vers 15 sê: “En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig.” Wanneer ons glo dan gebeur alles om die naam van die Here te verheerlik.  In Jesaja 38 word Hiskia, die koning baie siek, soveel so dat hy sou sterwe van die siekte onderlede. Hierdie man het, toe hy die boodskap hoor, sy gesig na die muur gedraai. Wanneer ons tot God nader sonder om te twyfel en Hom in ons omstandighede aanroep, dan kom Hy op Sy eie tyd en manier deur met Sy genesende hand.

God het Hiskia se pleidooi gehoor en die profeet teruggestuur met die boodskap dat Hy Hiskia se lewe herstel en nog vyftien jaar by sy lewe voeg. God is nog dieselfde en Hy verander nie. Hy kan nog enige moeilike situasie verander en herstelling bring.

Dagstukkies met Dennis 25 Maart 2019 Copy

Joël 2:25-26:  #Herstel

25 MAART 2019

“En Ek sal julle vergoed vir die jare wat die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het – My groot leërmag wat Ek teen julle gestuur het. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees en die Naam van die Here julle God prys wat wonderbaar met julle gehandel het, en My volk sal in ewigheid nie beskaam staan nie.”

Israel het telkemale weggedryf van die Here af.  Weg van die verbond wat hy met sy volk gesluit het. Te midde van die belofte in Levitikus, dat Hy ons nooit sal begewe of verlaat nie, het Israel nog altyd agter ander gode aangeloop.  Daarom moes God maniere vind om hulle weer terug te kry.  Een van die maniere was om Sy volk in benoudheid te bring, sodat Hy met hulle kon praat en weer terugbring op die plek waar hulle uitgesak het. Joël hoofstuk 2 se opskrif in die 1953 vertaling lui as volg: “Ernstige oproep tot bekering.”

Want daar gaan ‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag aanbreek, maar wanneer die volk hulle verootmoedig en met hul hart bely en hulle tot die Here  bekeer sal Hy die treksprinkane, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper – die leërmag van die Here, terugtrek. Dan sal julle in oorvloed eet en versadig word, want die Here het wonderbaarlik met Sy volk gehandel. Die Here sal Sy volk herstel en hulle sal in ewigheid nie  beskaam staan nie, want die Here het ingegryp. Hy sal vergoed vir wat sy leërmag, die treksprinkane, die voetganger, kaalvreter en die afknyper vernietig het. Net God kan die herstel in ‘n mens se lewe te weer bring.

Dagstukkies met Dennis 22 Maart 2019

22 MAART 2019

Jesaja 54:17:  #Belofte

“Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here.”

Die goedertierenheid is tot in alle ewigheid en Sy gedagtes wat Hy koester is gedagtes van vrede en nie van onheil nie, daarom sal elke wapen wat teen ons gesmee word, niks uitrig nie. Romeine 8:31 verklaar: “As God vir ons is wie kan teen ons wees.” Ons leef in ‘n tyd wat die vyand alles sal doen om beskuldiging in te bring teen die gelowige en om vals aantygings te maak, maar dank die Here wat ons belowe het dat elke tong wat sal opstaan in die gereg sal weerlê word.

Wanneer ons vertroue vas in die Here is, en ons onwrikbaar vashou aan Sy belofte, sonder om te twyfel; dan kom God met sy geregtigheid en bring die erfdeel vir Sy knegte. 2 Korintiërs 10:3-4 verklaar: “Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want ons wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp.” Daarom skryf Paulus aan die Romeine in Romeine 8:37: “Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.” Niks en niemand kan stand hou voor die krag van die Here nie, want as God vir ons is wat kan ons dan skei van die liefde van die Here?

Vrede / Shalom.

Dagstukkies met Dennis 21 Maart 2019

21 MAART 2019

Jesaja 54:10:  #Belofte

“Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar My goedertierenheid sal van jou nie wyk en My vrede verbond sal nie wankel nie, sê die Here, jou ontfermer.”

In die 1953 vertaling is die opskrif van Jesaja 54 die volgende: “Die toekoms van Sion” en hier word van Sion verwag om te jubel. Die onvrugbare wat nie gebaar het nie. Dit te midde van die omstandighede word die toekoms van Sion voorspel.  Dawid slaan sy oë op na die berge in Psalm 121, en vra waar sal sy hulp vandaan kom.  Hy besef dan dat sy hulp kom van die Here wat die berge gemaak het. Jesaja 54:10 neem die woord van God nog verder en dieper, want al sou die berge wyk en die heuwels wankel, nogtans sal God se goedertierenheid nie wyk of wankel nie en Sy vrede verbond staan vas.

Dit is ‘n totale versekering, want wie kan die berge beweeg en die heuwels laat wankel behalwe Hy wat dit gemaak het. God verseker ons al sal die onveranderlike, verander, sal dit wat Hy beplan het vir Sy gunsgenote nooit wyk of wankel nie. In Psalm 46 word die versekering gegee dat al gee die aarde pad en al wankel die berge weg in die hart van die see, God is vir ons ‘n toevlug in ons benoudheid in hoë mate beproef.

Ons besef op nuut dat God se goedertierenheid is onwankelbaar en Sy vrede is nie soos die wêreld gee nie, maar Sy vredesverbond is ewigdurend.

Vrede / Shalom.

Dagstukkies met Dennis 20 Maart 2019

20 MAART 2019

Jesaja 43:2:  #Belofte

“As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere – hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.”

Psalm 119:140 sê: “U woord is deur en deur gelouter, en U kneg het dit lief.” Want Lukas 1:37 verklaar: “Want geen ding is by God onmoontlik nie.” Wanneer Jesaja die volk bemoedig val die klem op die “Ek is” wat saam met julle trek. Hy sal ons deur enige situasie dra.

God is magtig om ons te beskerm, Sy woord staan vas en sal nooit ledig terugkeer nie. In Daniel hoofstuk drie was daar drie manne, wat besluit het dat hulle gaan hulle nie neerbuig voor die beeld wat die koning laat oprig het nie, want dit het gebots met dit waarin hulle gelo het. Hulle sou eerder die vuuroond trotseer as om hulle God teleur te stel. Hulle het vasgestaan op die belofte van God dat Hy ons nooit sal begewe of verlaat nie.

God het Sy woord bevestig, want geen haar van hulle het geskroei en die vlam het hulle nie gebrand nie. Daar was saam met hulle ‘n vierde persoon wat gelyk het soos ‘n gode seun. Ons kan onbeskaamd God se banier om hoog hou, want Hy het Daniël se drie vriende bewaar van ‘n gewisse dood. Ons kan dus altyd vashou aan God se belofte.

Vrede / Shalom.