Dagstukkies met Dennis Francis 23 Januarie 2019


Effesiërs 6:1-3:  #Gehoorsaamheid

23 JANUARIE 2019

“Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder – dit is die eerste gebod met ‘n belofte – sodat dit met jou goed  mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.”

Ek het groot geword in ‘n era waar jy as kind nie kon teë praat as jou ouers jou ‘n opdrag of vermaning gegee het nie. Jy was opgevoed in die vrese van die Here, maar soos kinders maar somtyds is raak hulle ook ongehoorsaam.

As kind het ek vroeg ‘n goeie les geleer oor gehoorsaamheid. Dit was nog in die dae toe daar nie waterkrane was nie en ons moes water aandra met emmers van die water tenke of sloot af. Baie kere het ons lank geneem, natuurlik gespeel, maar die dag toe my moeder sê ek kan saam met my pa na ‘n sekere dorp gaan, toe dra ek die drom in ‘n rekordtyd vol. Net daar het ek die les van my lewe gekry. Dis toe dat my ma my nie laat gaan nie, want ander tye het ons lank geneem en was ons ongehoorsaam. Vanaf daardie dag het ek besluit om my te beywer om gehoorsaam te wees.

Vers een van Effesiërs hoofstuk ses sê: “Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg . Dit beteken dat die geestelike ouers moet hulle gehoorsaam wees. Dan kom die opdrag: “Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met ‘n belofte en dit is sodat jy ‘n langer voorspoedige lewe kan hê.

Somtyds moet ‘n mens op die harde manier leer, maar wanneer ons daaraan voldoen, God staan op Sy woord, want al het Hy tot sy skade gesweer, Hy verander nie.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis Francis 22 Januarie 2019

2 Korinthiërs 10:5: #Gehoorsaamheid

22 JANUARIE 2019

“Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus.”

In die derde vers van 2 Korinthiërs 10 word ons weereens daaraan herinner: “Dat hoewel ons in die vlees wandel , voer ons die stryd nie volgens die vlees nie…” Efesiërs 6:12 verklaar dat ons worstelstryd is nie teen die vlees en bloed nie…daarom sê Apostel Paulus in 2 Korinthiërs. 10:4 : “Daarom is die wapens van die stryd nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp.”

Johannes 1:12 sê: “Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo.” Daarom kan ons as kinders van die Here met die outoriteit wat Hy aan ons gegee het volgens 2 Korinthiërs 10:5 die planne en elke skans wat opgewerp is teen die kennis Van God verbreek en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus.

In Daniël 3 was daar drie jong manne wat weggevoer was uit Israel . Hulle het besluit om nie voor die beeld buig wat koning Nebukadnesar opgerig het nie. Sadrag, Mesag en Abednego het aan koning Nebukadnesar gesê: “Ons ag dit nie nodig om u hierop ‘n antwoord te gee nie, maar ons gaan nie voor daardie goue beeld buig nie.”

Hulle was God meer gehoorsaam as die koning se bevel en het nie die brandende vuuroond gevrees nie, daarom het God hulle bewaar teen die vlamme van die vuuroond.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis Francis 21 Januarie 2019

Johannes 15:9:  #Gehoorsaamheid

21 JANUARIE 2019

“Soos die Vader my liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad. Bly in die hierdie liefde van My.”

Jesus het in een van Sy laaste onderwysings aan Sy dissipels die diepe eenheid tussen Hom en die Vader getoon deur die gelykenis van die wynstok en die loot.

Die loot kan nie vrugte dra as dit nie in die wingerdstok bly nie. Daardie innige vereniging van die wingerdstok en die loot verwys na die diepe vereniging wat Jesus het met God, die Vader.

Om dan so ‘n verhouding te kan het, spreek van totale gehoorsaamheid. Jesus sê vir sy dissipels “Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle liefgehad. Bly in hierdie liefde van My.”

Johannes 3:16 lees: “Want so lief het God die wêreld gehad , sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie,maar die ewige lewe kan hê.”

Dit is in daardie onvoorwaardelike liefde wat ‘n mens noop tot totale gehoorsaamheid. Daarom is die opdrag: “Bly in hierdie liefde van My.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis Francis Opsomming Week 3

Opsomming 19 JANUARIE 2019

Dit is weer tyd vir die opsomming vir die derde week se Dagstukkies. Hierdie week was ons bevoorreg om ‘n reis te onderneem op die geestelike pad.

Psalm 23:4 bemoedig Dawid ons met die woorde: “Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf die vertroos my.” Die Nuwe vertaling druk dit in nog meer duidelike taal uit: “Al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig.”

Elke mens – ongeag wie jy is nie, is op een of ander reis, sommige langs moeilike paaie, daarom bemoedig die profeet Jeremia die volk wat in ballingskap is met die woorde in Jerm.29:11: “Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.”

Op hierdie reistog is daar baie ontberings, baie gevare waaraan mense blootgestel word, maar dan kry ons die versekering in die woord van die Here , Psalm 91:11 : “Want Hy sal Sy engele bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.” God is nie ‘n mens dat Hy sou lieg nie, want al het Hy tot Sy skade gesweer Hy verander nie, daarom kan ons op Hom vertrou, want Hy is ‘n waarmaker van sy woord.

Spreuke  3:5-6 onderrig ons: “Vertrou die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelyk maak.” Om God te ken op al jou weë, is om Sy woord te ken en dit te lewe, want die woord in Psalm 119:105 sê: “U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad. “

Ek hoop dat u ‘n seën uit die Dagstukkies geput het. Ons kyk uit na volgende week se tema oor #gehoorsaamheid. U kan ook inskakel elke dag op www.tygerberg104fm.co.za/blog/ vir jou Dagstukkies met Dennis Francis.

Vrede / Shalom.

Dagstukkies met Dennis Francis 18 Januarie 2019

Psalm 119:105:  #Reistog

18 JANUARIE 2019

“U woord is ‘n lamp vir my voete en ‘n lig vir my pad.”

Ons lees in Mateus. 25 van die tien maagde wat op die koms van die bruidegom gewag het. Vyf van hulle het ekstra olie vir hulle lampe saamgebring en die ander vyf nie. Met die gevolg toe die bruidegom kom, was die vyf sonder die ekstra olie se lampe dood, maar die met die ekstra olie kon die bruidegom tegemoet gaan.

Dit is duidelik dat ons op die geestelike pad ekstra krag moet hê om die reis end uit vol te maak. Hierdie ekstra krag lê in konstante gebed en vas. Met die ekstra olie dan in ons lampe verseker dit dat ons lampe nie sal doodgaan en ons nie sal  struikel op die pad nie. Op jou lewensreis moet jou lamp aan die brand bly sodat jy veilig anderkant by jou bestemming kan uitkom.

Johannes 1:4-5 verklaar: “In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.” Jesus sê in Matteus 5:14: “Julle is die lig van die wêreld”. In vers 16: “Laat julle lig so skyn voor die mense , dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

Daarom moet die woord van die Here ryklik in ons woon, want Psalm 119:130 sê: “Die opening van U woord gee lig; dit maak die eenvoudige verstandig. Die koordigter sê: “Al sê die mense wat! Hou jy jou lamp aan die brand.”

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis Francis 17 Januarie 2019

Spreuke 3:5-6:  #Reistog

17 JANUARIE 2019

“Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelyk maak.”

Ons leef in ‘n tyd van groot onsekerheid.  Mense stel teleur en hul oggend en aand praatjies stem nie ooreen nie.  Dit raak al hoe moeiliker om mense in jou vertroue te neem. Daarom is die woord vir ons voor, want Spreuke 3:5 in die Nuwe Vertaling sê: “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie.”

Spreuke 16:2 verklaar: Al die weë van ‘n man is suiwer in sy oë, maar die Here toets die geeste.” Ons leef in ‘n tyd waar die mens kits oplossings wil hê, maar die woord van die Here sê: “Ken My in al julle weë…dit beteken in alles wat ons wil doen moet ons hom ken en ooral waar ons wil gaan.

Dit is duidelik dat ons Hom altyd in erkentenis moet neem, Hy wat bekend is met ons toekoms, Hy ken al die skerp draaie en slaggate van die lewe. Juis omdat ons onbekend is van môre, onbekend is wat vir ons voorlê, moet ons Hom ken in al ons weë, sodat Hy al ons paaie kan gelyk maak.  Elke hindernis of blokkade sal Hy uit die weg uit ruim, want Sy woord sal nie ledig terug keer nie.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis Francis 16 Januarie 2019

Psalm 91:11:  #Reistog

16 JANUARIE 2019

“Want Hy sal Sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.”

Op die lewensreis kom daar somtyds aanslae op ‘n mens se lewe, maar wanneer ons in die skuilplek van die Allerhoogste sit en vernag in die skaduwee van die Almagtige, dan sal geen onheil ons tref en geen plaag sal naby ons tent kom nie.

Psalm 91:11 verklaar: “Want Hy sal Sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Met ander woorde, wanneer ons die Naam van die Here aanroep, sal Hy uit Sy Heilige paleis ons hulpkreet aanhoor en ons uit al ons benoudhede op ons pad red. Hy sal die engele bevel gee om ons te beskerm teen die gevare wat op ons pad wil kom.

Jesaja 54:15 sê: “As hulle ook die aanval begin – dit is nie uit My uit nie; wie jou aanval, sal oor jou val. Vers 17 verklaar: “Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie, en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê.

Die Here sal jou reis voorspoedig maak, want die engele sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip sal stamp nie. Wanneer ons ‘n verhouding met die Here het, dan kan ons met vrymoedigheid na die troon van God gaan en Hy sal jou nooit weg wys nie.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis Francis 15 Januarie 2019

Jeremia 29:11:  #Reistog

15 JANUARIE 2019

“Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.”

As daar een iets is wat God nie wil hê vir Sy kinders nie dit is om te stagneer of op die ashoop te gaan sit en hulle self te bejammer.  Soms neem die Here ons op ‘n ompad om die mens tot hul sinne te bring. In hierdie geval was die kinders van Israel as ballinge weggevoer, weg van hulle geliefdes, weg van hul families.

Op hierdie reistog was daar baie ontberings, baie gevare wat hulle moes trotseer. So bevind so baie mense hulle in hierdie tyd in ‘n geestelike ballingskap. Hierdie tipe reis bring soms baie hartseer en mismoedigheid.

Maar ons dien ‘n God van hoop om ons op die reistog te versterk, te vertroos en te bemoedig om die reis end uit te hou tot dat ons, ons bestemming bereik. Jeremia 29:11 bemoedig die reisiger met die woorde: “Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.”

Dit gee ons daardie geloofsversekering dat wat ookal op hierdie pad kom; daar lê vir ons ‘n hoopvolle toekoms vol van die vrede van God vir ons voor. Ons reis sal voorspoedig wees, ‘n toekoms vol hoop.  Dit is wat die Here beplan vir Sy kinders wat hulle verlustig in die Here en Hom altyd in erkentenis neem.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis Francis 14 Januarie 2019

Psalm 23:4:  #Reistog

14 JANUARIE 2019

“Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf die vertroos my.”

Elke mens is op ‘n reistog deur die lewe. In die Bybel in Praktyk lees bogenoemde vers as volg: “Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig.” Op hierdie lewenstog het die mens nie ‘n keuse nie, maar om elke dag vorentoe te beweeg, want tyd staan nie stil nie.

Op hierdie lewensreis is ons nie gevrywaar van donker dieptes of ‘n dal van doodskaduwee nie, met ander woorde, daar gaan lewensgevare wees, benoude oomblikke wees, maar te midde van dit alles het ons die versekering dat God is met ons. Die 1953 vertaling sê Dawid: “Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my…” Die multivertaling Bybel sê: “Want U is by my. In U hande is ek veilig”

Ons reistog is na die ewige lewe, om daar te kom moet ons deur die doodsvallei gaan. Om daar uit te kom is daar net een wat ons veilig anderkant kan uitbring naamlik: die God van die ewige lewe, onse Vader! Daarom het ons die bewarende hand van die Here nodig op ons reistog.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis Francis Opsomming Week 2

Opsomming 13 JANUARIE 2019

Ons het so pas die tweede week van Januarie 2019 voltooi met die week se tema: #Wonderwerke. Jesus het ooral waar Hy gekom het wonderwerke gedoen. Selfs in die Ou Testament het God mense gebruik om Homself te openbaar as die God van Abraham, Isak en Jakob.

Jermia32:27 verklaar: “Kyk, Ek is die Here, die God van alle vlees; sou enige ding vir My te wonderbaar wees?

Hy is die God wat wonders doen en selfs al was die volk in ballingskap, bemoedig Hy hulle met die woorde: “….sou enige ding vir My te wonderbaar wees?” In Jerm.29:12b kom die woord tot die volk: “Dan sal hulle My aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister. En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.”

In Matt.21:21 antwoord Jesus en sê vir hulle: “Voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het, en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie, maar al sê julle ook vir hierdie berg, hef jou op en werp jou in die see – sal dit gebeur.”

Die kern van enige wonderwerk is geloof, want sonder geloof kan daar nie wonderwerke plaasvind nie. Jesus sê vir hulle glo en nie twyfel nie…..jy moet onwrikbaar glo dat God kan van niks iets doen.

Jesus het baie mense magtig gebruik om Sy hande en voete te kan wees op die aarde. Mense onder andere; soos Paulus. Handelinge 19:11-12 verklaar: “En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk het en die bose geeste van hulle uitgegaan het.”

In Luk. 18:37 antwoord Jesus: “Die dinge wat by die mense onmoontlik is,is by God moontlik.” Niks is onmoontlik by God nie. Hier lees in Matt 8 van die storm op die see en hoe dat dissipels angsbevange geraak het, toe die boot wou sink, maar toe hulle Jesus wakker maak en Hy die wind en die see bestraf en daar het onmiddelik kalmte gekom, was hulle verbaas en onder mekaar gegevra ; wat se mens is Hy dat selfs die wind en die see Hom gehoorsaam is?

Met al die wonderwerke wat Jesus al gedoen het gee Hy hulle nog opdragte voor Hy opgeneem is in die hemel. Mark. 16:17-18 sê Jesus vir hulle: “En vir julle wat geglo het sal hierdie tekens volg: In my Naam sal julle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal julle spreek, slange sal julle opneem. En as julle iets dodelik drink, sal dit geen skade doen nie, op die siekes sal hulle hande lê en hulle sal gesond word.”

God is nie ‘n mens dat sou lieg nie,want al het Hy tot Sy skade gesweer, Hy verander nie. Heb.11:6 verklaar: “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag….daarom moet ons glo dat Hy is  en ‘n beloner is van die wat Hom soek.”

Mag die Here elkeen ryklik seën. Ons kyk uit vir volgende week se tema naamlik: #Reistog en onthou skakel in op www.tygerberg104fm.co.za/blog/ en dan kry u dan die Dagstukkies met Dennis Francis.

Vrede / Shalom.