Dagstukkies met Dennis Francis 31 Januarie 2019

Psalm 5:12:  #Beskerming

“Maar laat hulle almal bly wees wat by U skuil, laat hulle vir ewig jubel en beskut U hulle; en laat hulle in U juig die wat u Naam lief het.”

Die woord van die Here leer ons in Matteus 5:12 “Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele.” En Filippense 4:4 verklaar: “Verbly julle in die Here, ek herhaal verbly julle.”

Ons blydskap in die Here is ons beskutting. Daar sal altyd ‘n aanslag op ons lewe wees, want die vyand het belowe waar die Here opbou, sal hy afbreek. Daarom sê Dawid in Psalm 5:2 “Maar laat hulle almal bly wees wat by U skuil…”

Psalm 125:2 verklaar: “Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom Sy volk van nou af tot in ewigheid”.  Die hand van beskerming is oor elkeen wat die Here met ‘n rein en opregte hart aanroep. Daar is ‘n koordigter wat sê: “Roep My aan in die dag van benoudheid; Roep My aan in jou omstandigheid. Roep My aan, roep My aan. En Ek sal jou uit help, maar jy moet My eer.”

Wanneer jy bedreig  voel deur die omstandighede van die lewe, laat liefde en trou jou nie verlaat nie, maar hoop op God, want Hy is ons beskutting.  Onse God is ons Bergvesting, die Rots van die eeue. Die woord leer ons dat die dassie is nie ‘n magtige volk nie, maar wanneer die gevaar kom, dan hardloop hulle in die rots vir hulle beskerming.

Vrede / Shalom.

Dagstukkies met Dennis Francis 30 Januarie 2019

Deuteronomium 31:6:  #Beskerming

30 JANUARIE 2019

“Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie; want dit is die Here jou God wat saam met jou trek; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie.”

Toe die Here Moses honderd-en-twintigjaar uitgespaar het,het Moses aan die hele Israel gesê dat Hy kan nie meer in- en uitgaan nie. Die Here het aan hom gesê dat hy nie die volk deur die Jordaanrivier gaan neem nie.

Wat ‘n skok boodskap moes dit nie vir die volk Israel gewees het nie? Dit het moontlik groot onsekerheid onder die mense gebring. Voor hulle lê die Jordaanrivier, kant en wal en oorkant is die konings van die Amoriete en die Hettiete wat vir hulle wag. Dank die Here dat daar was ‘n opvolger vir Moses in die naam van Joshua.

In Deuteronomium 31:3 gee die Here die versekering: “Die Here, jou God, trek voor jou uit; Hy sal hierdie nasies voor jou uitdelg; en jy sal hulle uit hul besittings verdrywe; Joshua. Hy trek voor jou oor soos die Here gespreek het.”

Daarom: “Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie.”

Vrede / Shalom.

Dagstukkies met Dennis Francis 29 Januarie 2019

2 Thessalonisense 3:3:  #Beskerming

29 JANUARIE 2019

“Maar die Here is getrou, Hy sal julle versterk en bewaar van die bose.”

Apostel Paulus skryf in sy groete boodskap aan die Thessalonisenes volk, verskillende vermanings, waar hy gebed vra om verlos te word van die verkeerde en slegte mense, want die geloof is nie die deel van almal nie.

Die Naam van die Here is ‘n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskut. Psalm 91:7 en 9 verklaar: “Al val daar duisend aan jou sy en tienduisend aan jou regterhand – na jou sal dit nie kom nie.” Dawid sê: “Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak.”

God is getrou, wanneer ons swak is, is Hy sterk en openbaar Hy sy krag in ons swakheid en bewaar Hy ons van die bose. Hy belowe in Sy woord dat geen onheil sal ons tref nie en geen plaag sal by ons tent kom nie, want Hy is ons beskermer.

God sal vir ons ‘n vuurkolom wees by nag en ‘n wolkkolom wees in die dag. Deur die woestyn het God hulle bewaar tot in die beloofde land. Groot en Almagtig is die Here wat groot wonders vir Israel gedoen het.

Vrede / Shalom.

Gemeenskapsnuus 29 Januarie 2019

 

 

 WERKVERSKAFFING 29 Jan 2019

G E M E E N S K A P S N U U S
D I N S D A G   2 9  J A N U A R I E   2 0 1 9

 

2 9  J A N U A R Y  2 0 1 9 IMPACT SUPPORT PARENT GROUPS

 

Impact Support Parent Groups Presents Information Weekly Sessions on Topics “Understanding phases of Drug addiction, how to live and protect yourself from any addict, depression & stress etc
Where:  Belhar & Goodwood areas            Time:  19:00

Classes Free: Registration essential.

Contact: 084 863 9580

 

3 0  J A N U A R Y  2 0 1 9 L I V E  L O V E

 

LiveLove Parent & Educator Empowerment presents Mind Moves with Tamara Carter

Where: Durbanville Primary School                Time: 19:00

Cost: R50p/p (tickets available at the door)

Contact: Magda on 079 878 6952

 

3 1  J A N U A R I E  2 0 1 9 CHRISTIAN SPORTS & BUSINESS MINISTRY

 

Christian Sports & Business Ministry met Radio Tygerberg 104fm & Unashamedly Ethical, hou ‘n Besigheidsontbyt met Gassprekers, Protea krieketster, JP Duminy & Voorsitter van die Gemeenskapskas, Lorenzo Davids, Waar: Rondebosch Gholfklub          Tyd: 07:00 – 08:30

Kaartjies: R150 (sluit heerlike ontbyt in) Bespreek teen 25 Januarie)

Stuur ‘n Epos na ingrid@unashamedlyethical.com

 

3 1  J A N U A R I E  2 0 1 9 A F R I C A  C H R I S T I A N  A C T I O N

 

Africa Christian Action hou ‘n vreedsame Pro-Lewe Optog en Samebidding
Waar: Keizersgracht Straat, naby CPUT,      Tyd: 12:30

Kontak: 021 689 4480

 

1  F E B R U A R Y  2 0 1 9 S P I R I T  W O R L D  R E V I V A L  M I N I S T R Y

 

Spirit World Revival Ministry presents a Jesus Heals Crusade

Where: Somerset West Town Hall        Time: 19:00

Contact: 062 867 3220

 

2  F E B R U A R Y  2 0 1 9 BETHANY  FELLOWSHIP  C H U R C H

 

Bethany Fellowship Church presents their monthly Mini Market with a Tea Garden, Konfyt and many more!  Where: Bethany Fellowship Church, 225 Imam Haron Road, Claremont

Time: 8h00am – 13:00,     Stalls: Available @ R20

Contact: Bethany Office @ (021) 671 9400

 

2  F E B R U A R I E   2 0 1 9 N G  K E R K  B R A C K E N F E L L

 

Brackenfell Gemeenskaps Mark met heerlike Tuisgebak, Stalletjies en vele meer!

Waar: NGK Brackenfell, Kerkstraat 1, Brackenfell         Tyd: 09h:0 – 14:00

Kontak: Neil Laubser by 083 378 2558

 

3  F E B R U A R Y  2 0 1 9 U P P E R  H A L L  C H U R C H
 
Upper Hall Church presents an Open Mic for upcoming Gospel Artists, Singers, Dancers, Bands etc

Where: Upper Hall Church, Pentecostal Church, Sonata Street, Steenberg

Time: 18:00                 Cost: Free (registration essential)

Contact:  Lionel Smith on 078 964 9257
 Radio Tygerberg 104fm kan nie verantwoordelik gehou word vir die Inhoud van bogenoemde brokkies gemeenskapsnuus nie en plaas dit in goedertrou.

Werkverskaffing 29 Januarie 2019

WERKVERSKAFFING 29 Jan 2019

V E R K O O P S P E R S O O N S A L E S  P E R S O N
Vereistes: Verkoops persone word benodig om ingevoerde produkte te verkoop.

Kontak: Mnr. Brown by 076 714 6441

VERKOOPSVERTEENWOORDIGER S A L E S  R E P R E SE N T A T I V E
SALES REPRESENTATIVE
Requirements: JHB based National Security & Cleaning Company seeking local partner to grow local client base for Cape Town branch, must have extensive local security exp. and contacts, be willing to invest time and limited money.
Email CV to assistant2@protectiveforce.co.za
V E R K O O P S VERTEENWOORDIGER S A L E S  R E P R E S E N T A T I V E
 
 Vereistes: Ondervinding in verkoop van bande, Trekker en grondverskuiwing sal ‘n aanbeveling wees. Verkieslik woonagtig in Noordelike voorstede, tweetalig en geldige rybewys.

Epos CV na sales@powertreads.co.za

 
PENSIOEN VOORDEEL BERADER RETIREMENT FUND BENEFIT COUNSELLOR
 
Requirements: BCom with 5yrs exp. in the Financial Services Industry with the focus on Local Retirement Funds, Public Sector Fund tax planning exp required. Must have excellent communication skills, technical report writing, fully bilingual (Afrikaans/English) & advanced Microsoft Excel.

Email CV along with copies of qualifications to info@infund.co.za

 

N A I L  T E C H N I C I A N N A E L  T E G N I K U S

 

NAIL TECHNICIAN NEEDED
Requirements: With 2yrs experience, Certificates will be beneficial for Beauty Salon in Goodwood Area.

Contact: 084 233 9629 (Top Girls Beauty Salon)

 

 

V E R P L E E G S T E R N U R S I N G  S I S T E R

 

Requirements: Arisen Women, based in New Woodlands Mitchells Plain needs a Nursing Sister, with own car, driving licence & Copy of SANC receipt and a passion for Community Service.

Email short CV to arisenwomen@telkomsa.net (att. Patricia) or call: (021) 372 6839

 

B E M A R K I N G M A R K E T I N G  C O N S U L T A N T S

 

MARKETING CONSULTANTS

Requirements: Grade 12, qualification in Marketing will be advantageous, Computer literacy, good written and spoken English.

Email CV to info@jsbrokerage.co.za

 

J U N I O R  A D M I N  K L E R K J U N I O R  A D M I N  C L E R K

 

JUNIOR ADMINISTRATION CLERK

Requirements: NJW Construction Company in Blackheath needs a Junior Administration Clerk, must be computer literate, valid South African ID, contactable references, duties include filing, data capturing etc.

Email CV to hr@njwconstruction.co.za  

 

S U P E R V I S O R S U P E R V I S O R

 

SUPERVISOR

Requirements: To manage a small team of 4-5 persons, liaise with managers and other role players, must have a drivers licence, be able to communicate at all levels.

Email CV to info@rorichprojects.com

 

D R Y W E R S D R I V E R S

 

DRYWERS

Vereistes: Kode 10/11/14 Drywers benodig met geldige ID Dokument, geldige Bestuurslisensie, bewys van Adres (nie ouer as 3mde) verkieslik Bus drywer met goeie interpersoonlike  vaardighede, woonagtig wees in Kraaifontein, Brackenfell, Bloekombos of Wallacedene areas.

Kontak: Mnr. Anthony Meyer by (021) 592 1361 of 082 516 6559 of epos: anthonymeyer07@gmail.com

 

S E M I  S K I L L E D  P E R S O N E E L S E M I  S K I L L E D  S T A F F

 

Welder, Tiler, Painter, Carpenter with Drivers license compulsory.

Email CV to info@rorichprojects.com

Poste moet asseblief teen Maandae 11:00 gestuur word na reception@104fm.co.za

 

 

Dagstukkies met Dennis Francis 28 Januarie 2019

 

1 Korinthiërs 10:13:  #Beskerming

28 JANUARIE 2019

“Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.”

Ons leef regtig in die laaste dae, want die vyand probeer alles in sy vermoë om die mens te verlei deur allerhande versoekings. Jakobus 1:2 verklaar: “Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekings val….” God se beskerming is daar, want Hy bly getrou, wat nie sal toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie, maar saam met die versoeking stuur Hy die uitkoms.

Apostel Jakobus hou ons dit voor dat die versoekings bewerk lydsaamheid, sodat ons volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie.

Daarom kan ons God vertrou want Hy is ons bergvesting, die Rots van die eeue by Hom wil ek skuil met my hele hart en siel. Psalm 118:8 wys ons daar op dat: “Dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. God is Magtig om ons teen elke onheile te beskerm.

Ek wil u aanmoedig – maak jou keuse.  Met die Here sal jou lewe nooit weer dieselfde wees nie.

Vrede / Shalom.

Dagstukkies met Dennis Francis Opsomming Week 4

Opsomming 27 JANUARIE 2019

Dit is weer tyd vir die opsomming van die week se Dagstukkies vanaf 21-25 Januarie 2019 met die tema: #Gehoorsaamheid.

Gehoorsaamheid is een van die belangrike karakter eienskappe van ‘n wedergeboorte Christen. Maandag was die Skrifgedeelte opgeteken in Joh. 15:9, wat ons herinner aan die loot en die wynstok se innige vereniging, ‘n verwysing na die diepe eenheid tussen die Seun van die mens, Jesus en God, die Vader.

Joh.15:9 verklaar: “Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van My” So ‘n diepe verhouding spreek van daardie onvoorwardelike liefde wat die mens tot die totale gehoorsaamheid aan God bring. Natuurlik sal die vyand alles in sy vermoë probeer om daardie diepe verhouding van gehoorsaamheid te verongeluk, maar dank die Here vir die outoriteit wat God aan ons gegee het.

Volgens 2 Kor.3-5 “Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus.”

Gehoorsaamheid is beter as offerhande, daarom maan Apostel Paulus die kinders dat hulle, hul ouers gehoorsaam moet wees. Ef.6:1-3 verklaar: “Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder – dit is die eerste gebod met ‘n belofte – sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.” God is wakker op Sy woord om dit te volbring.

In my ouerhuis het ek ‘n duur les geleer oor gehoorsaamheid, wat dan ook my ingesteldheid in lyn gebring het, as gelowige, om my te kan onderwerp aan diegene wat oor my aangestel is, veral in die huis van die Here, om gehoorsaam te wees aan my voorgangers. Heb.13:17 sê: “Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie sugtend nie; want dit is vir julle nie nuttig nie.”

Jesus was gehoorsaam aan God tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis, want dit was die liefde vir die wêreld wat Hom na die kruis geneem het. 2 Joh.1:6 verklaar: “En dit is die liefde, dat ons wandel volgens Sy gebooie, dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het dat julle daarin moet wandel.” Dit is dus duidelik volgens 2 Joh. 1:6 dat die liefde nie net in teorie of by voorneme moet bly nie , maar dit moet in daad omskep word; ons moet daarin wandel.

Ten slotte: Geloof behoort sigbaar te word in die liefde, deur die totale onderdanige gehoorsaamheid aan die woord van God.

Hoop u het groot seëninge en vreugde uit die Dagstukkies geput. Kyk uit na volgende week se tema: #Beskerming. U kan in skakel op www.tygerberg104fm.co.za/blog/

Vrede / Shalom

Dennis Francis

Dagstukkies met Dennis Francis 25 Januarie 2019

2 Johannes 1:6:  #Gehoorsaamheid

25 JANUARIE 2019

“En dit is die liefde, dat ons wandel volgens Sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het dat julle daarin moet wandel.”

Reeds in Levitikus word daar sterk verwys na die liefde vir mekaar. Levitikus 19:18 verklaar: “Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê, Ek is die Here.”

Liefde speel ‘n groot rol in gehoorsaamheid, om te wandel volgens die gebooie. God is liefde, Jesus sê Hy het nie gekom om die wet te verbreek nie, maar om dit te vervul deur gehoorsaam te wees tot aan die dood, die dood aan die kruis.

Dit is nie genoeg om net van God se gebod te weet nie, maar ons moet in gehoorsaamheid dit gaan uit lewe. Volgens 2 Johannes is dit duidelik dat die liefde nie net in teorie of by voorneme moet bly nie, maar dat dit in daad omskep moet word. Die geloof moet sigbaar word in die liefde deur gehoorsaam te word in Sy woord.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis Francis 24 Januarie 2019


Effesiërs 6: 5-8: #Gehoorsaamheid

24 JANUARIE 2019

“Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtend nie; want dit is vir julle nie nuttig nie.”

Die woord sê gehoorsaamheid is beter as offerhande. As ‘n Christen is ons baie verskuldig aan diegene wat jou na die Here gelei het en as voorgangers dien, en jou geleer het aangaande die evangelie. As hy homself gegee het, tyd en kragte aan jou afgestaan het, moet dieselfde voorbeeld gevolg word.

Daarom moet die ondervinding wat ‘n mens opgedoen het om gehoorsaam te wees aan die voorgangers, ander tot aansporing dien om God werklik te vertrou in alle omstandighede. Deur gehoorsame onderdanigheid kan God groot en ondeurgrondelike dinge aan ons openbaar.

Die gelowige se ingesteldheid moet reg wees want dan kan God jou magtig in Sy akker gebruik. Ek het geleer dat saam met gehoorsaamheid kom onderwerping, asook om jou te kan berus te midde van die omstandighede. Deur die gehoorsaamheid aan jou voorgangers en aan God die Almagtige is Hy in staat om Sy salwing oor jou uit te stort en die krag van die Here sal mense instuur en losmaak.

Ek het kom leer in die lewe, al het jy alles in pag en jy is nie gehoorsaam nie, dan baat dit vir jou niks nie, want saam met gehoorsaamheid kom ook beskikbaarheid vir die evangelie.

Vrede / Shalom

Dagstukkies met Dennis Francis 23 Januarie 2019


Effesiërs 6:1-3:  #Gehoorsaamheid

23 JANUARIE 2019

“Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder – dit is die eerste gebod met ‘n belofte – sodat dit met jou goed  mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.”

Ek het groot geword in ‘n era waar jy as kind nie kon teë praat as jou ouers jou ‘n opdrag of vermaning gegee het nie. Jy was opgevoed in die vrese van die Here, maar soos kinders maar somtyds is raak hulle ook ongehoorsaam.

As kind het ek vroeg ‘n goeie les geleer oor gehoorsaamheid. Dit was nog in die dae toe daar nie waterkrane was nie en ons moes water aandra met emmers van die water tenke of sloot af. Baie kere het ons lank geneem, natuurlik gespeel, maar die dag toe my moeder sê ek kan saam met my pa na ‘n sekere dorp gaan, toe dra ek die drom in ‘n rekordtyd vol. Net daar het ek die les van my lewe gekry. Dis toe dat my ma my nie laat gaan nie, want ander tye het ons lank geneem en was ons ongehoorsaam. Vanaf daardie dag het ek besluit om my te beywer om gehoorsaam te wees.

Vers een van Effesiërs hoofstuk ses sê: “Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg . Dit beteken dat die geestelike ouers moet hulle gehoorsaam wees. Dan kom die opdrag: “Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met ‘n belofte en dit is sodat jy ‘n langer voorspoedige lewe kan hê.

Somtyds moet ‘n mens op die harde manier leer, maar wanneer ons daaraan voldoen, God staan op Sy woord, want al het Hy tot sy skade gesweer, Hy verander nie.

Vrede / Shalom