104fm Paasgebede deur Elize Parker

April 6, 2020

 

Die Lanterndraers

Judas het op daardie oomblik die afdeling soldate
en die wagte van  die leierpriesters en Fariseërs begelei
en by die Olyftuin aangekom
met lanterns, fakkels en wapens.
Johannes 18:3

Jesus, die soldate was ‘n menigte toe hulle U
die aand voor u Kruisiging kom soek het.
Op die Olyfberg was hulle toegerus met lanterns
omdat hierdie ligte so helder kon skyn.
U het in die diepste donker skadu’s gekniel.
Nogtans het die lanterndraers U maklik gevind.
Het die lanternlig op U gesig geval?
Watter uitdrukking was op U gelaat?
Ek soek U Heer ook dikwels,
maar my lantern brand so laag.
Dit is  so ‘n tekortkoming, Heer,
dat ek U nie altyd duidelik sien nie,
maar so ‘n troos dat U sagte blik op my val.
Op gevaarlike plekke laat U my nooit sonder Lig nie.
Groot is U, so vol opstandingslig,
ek is nie meer bang vir onbekende nagte nie.

Amen.