Netwerk Gids

 • A Woman with a Vision Foundation

  Hierdie organisasie help vroue en kinders om bo hulle omstandighede uit te styg deur hulle emosioneel, fisies en geestelike te help ontwikkel. Hulle is in Durbanville-omgewing.  Deur kinders van die strate af…

  Sien volledige profiel
 • ANGELS RESOURCE CENTRES

  Die Angels Resource Centers bied ondersteuning aan entrepreneurs asook klein sake-ondernemings deur besigheidshulpbronne beskikbaar te maak. Dit sluit in besigheidsopleiding en befondsings om sodoende landelike gemeenskappe die geleentheid te gee om selfstandig…

  Sien volledige profiel
 • Association for the Sensory Disabled (ASD)

  Hierdie organisasie is ‘n onafhanklike organisasie wat wat ouers en kinders met gestremdheid en spesiale behoeftes bystaan en help met spesiale onderrig. ASD help kinders met spesiale behoeftes en voorsien ‘n veilige…

  Sien volledige profiel
 • Badisa Citrusdal

  Badisa Citrusdal lewer geintegreede maatskaplike dienste, met die klem op gesins- en kindersorgdienste aan die Citrusdalgemeenskap. Badisa moedig families aan om in die werksmark aan te sluit.  Badisa.org.za         …

  Sien volledige profiel
 • Badisa Paarl

  Badisa Paarl is ‘n organisasie sonder winsbejag met die hoofdoel om kinders in veral Paarl Oos, veilig te hou.Badisa het ook ‘n sterk fokus op gesinsorg. www.badisa.org.za                                         0218701697

  Sien volledige profiel
 • Badisa Trio

  Badisa Trio is deel van Badisa en het die mandaat om, volgens die Kinderwet, kwesbare kinders te beskerm. Hul doen deur kinderbeskermingsdienste te lewer in Bellville, Durbanville, Brackenfell, Kraaifontein, Scottsdene en Fisantekraal. http://badisatrio.co.za/                                  …

  Sien volledige profiel
 • Belindia Dagsorgsentrum

  Belindia Dagsorgsentrum in Beaufort-Wes is ‘n dagsorgsentrum wat vir kinders tussen 2 en 5 jaar help met opvoeding asook etes en vervoer. Hul vorm deel van Badisa.  www.badisa.org         0230070336

  Sien volledige profiel
 • CHRISTINE REVELL KINDERHUIS

  Die Christine Revell Kinderhuis is ‘n geregistreerde versorgingsentrum vir kinders. Die sentrum kyk na 49 mishandelde, wees- en verwaarloosde kinders vanaf geboorte tot vyf jaar oud. Daar is 27 versorgers wat verseker…

  Sien volledige profiel
 • ELIM NAGSKUILING

  Die Elim Nagskuiling is ‘n Christelik gebaseerde sentrum vir haweloses en is sedert 1997 in Elsiesrivier, besoek hulle by www.elimnightshelter.org.za.

  Sien volledige profiel
 • Foundation Backbone

  Hulle vermenigvuldig leiers in die gemeenskap van Atlantis en bemagtig die jong leier deur ‘n leierskapprogram gebasseer op Christelike waardes.  Gee hoop aan die kinders sowel as hulle ouers sodat hulle kan…

  Sien volledige profiel
 • Halli Trust

  Halli Trust is in die Helderberg-omgewing en fokus op opvoedkundig, entrepreurskap, klein sake ondersteuning, voedsel, landbou, behuising en die verbetering van lewensomstandighede. As deel van hulle opvoedkundige program het hulle ‘n “mascot”…

  Sien volledige profiel
 • Help-Me-Network CSP

  Gebasseer in Somerset Wes, is hulle ‘n middelafhanklike-sentrum vir mense wat in die greep van verslawing vasgevang is.  Hulle bied aktiwiteite en programme aan om die verslaafde te help.  Alkohol- en dwelmverslaafdes…

  Sien volledige profiel
 • HewLin Compassion

  Die organisasie werk in Kaapstad en help die weerloostes onder mense – die persone op straat deur vennootskappe, bemagtigings- en leerprojekte en om te help dat die persone onafhanklik en selfonderhoudend kan…

  Sien volledige profiel
 • Iphepha for Pupils

  Wonderlike inisiatief in Somerset Wes waar hulle vir minderbevoorregte leerders voorsien van skryfbehoeftes.  Hulle fokus is opvoeding.   Hulle help ouers om die kinders van skryfbehoeftes te voorsien, hetsy nuwe of gebruikte skryfbehoeftes.…

  Sien volledige profiel
 • Kos vir Skole NPC (KVS)

  KVS identifiseer leerders met behoefte aan basiese lewensmiddele soos kos in geregistreerde skole en voorsien, bestuur en monitor hulle daaglikse versorging en voorsien hul van kos.  Hulle fokus op Voedsel en Landbou,…

  Sien volledige profiel
 • MathMoms NPC

  Hulle bied programme in Elsiesrivier en omliggende areas aan en hulle fokus is Opvoeding, sosiale en gemeenskapsontwikkeling.  Met Moederliefde en Wiskunde gekombineer, help hulle verskeie skole se leerders met die programme wat…

  Sien volledige profiel
 • Media Campaign Against Human Trafficking (MeCAHT)

  MeCAHT help om bewusmaking te skep vir potensiële slagoffers van mensehandel en prostitusie, inligting deur te gee vir die voorkoming daarvan asook maniere om uit prostitusie te ko men die nodige rehabilitasie…

  Sien volledige profiel
 • MES Mould Empower Serve

  MES fokus op Opvoedkundig, Behuising en lewensomstandighede, Sosiale en gemeenskapsontwikkeling.  Hulle bemagtig mense on onfahanklik te lewe, deur hulle te help met verskeidenheid van dienste. Hulle fokus ook op werksrehabilitasie om mense…

  Sien volledige profiel
 • One Step Outreach

  Gratis berading en sop kombuis asook ‘n WhatsApp groep vir anonieme kliënte wat deur 6 dames wat werkloos is behartig word.  Hulle fokus op Sosiale en gemeenskapsontwikkeling.  Hulle gee ondersteuning in onder…

  Sien volledige profiel
 • RAM – Rescue among Many

  RAM is ‘n geregistreerde nie-winsgewende organisasie is daarop gerig om die lewensomstandighede van jongmense, bejaardes, enkelouers, plaasskole en straatkinders te verbeter. Met hulle hoofkantore in Thornton, Kaapstad, fasiliteer hulle projekte soos die…

  Sien volledige profiel
 • Tehillah Community Collaborative

  Hulle poog om gemeenskappe te bemagtig in hierdie areas en het reeds in 1996 begin met Suster Magda Kleyn, ‘n geregistrerede verpleegster.  Werksaam in die Elsiesrivier en omgewing. Hulle tree ook op…

  Sien volledige profiel
 • The Equinox Trust

  Die Equinox Trust van Noordhoek gebruik perde as terapiemedium vanaf 2014. Hul programme is gemik op die jeug, mishandelde vroue, versorgers van geestesgestremde persone asook pasiënte van Valkenberg Hospitaal. www.equinoxtrust.org  083 278…

  Sien volledige profiel
 • The Haven Night Shelter

  The Haven Night Shelter is in Kraaifontein en fokus op behuising en lewensomstandighede. Hulle help straatmense met behuising en ook om met hulle families te verenig.  Verder bied hulle addisionale hulp veral…

  Sien volledige profiel
 • Third Sector Insights NPT

  Third Sector Insights fokus op die ontwikkeling van beheerliggame om maksimale impak en optimale resultate te behaal asook op netwerkgeleenthede binne hierdie raamwerk. www.thirdsector.co.za  072 630 5129

  Sien volledige profiel
 • Toevlug Centre

  Die sentrum is in Worcester gelee en verskaf dienste vir middelafhanklikheid vir drank en dwelms met die fokus op voorkoming, behandeling en nasorg. www.toevlug.org                                                   0825589320  

  Sien volledige profiel
 • Vuselela School Makeover

  Hierdie program is ontwikkel vir jongmense tussen die ouderdom van 16-23. Dit bied noodsaaklike opleiding- en vaardigheidsontwikkeling aan om hul vir die werksmark voor te berei. www.vuselela.org                                           0641736591

  Sien volledige profiel
 • WES-KAAPSE VERENIGING VIR PERSONE MET GESTREMDHEDE (APD)

  Met 28 takke regoor die provinsie is die Wes-Kaapse Vereniging vir Persone met Gestremdhede (APD) die grootste organisasie in die Wes-Kaap wat sosiale ontwikkeling aan persone met gestremdhede bied. Saam met sosiale…

  Sien volledige profiel