Netwerk Gids

 • ANGELS RESOURCE CENTRES

  Die Angels Resource Centers bied ondersteuning aan entrepreneurs asook klein sake-ondernemings deur besigheidshulpbronne beskikbaar te maak. Dit sluit in besigheidsopleiding en befondsings om sodoende landelike gemeenskappe die geleentheid te gee om selfstandig…

  Sien volledige profiel
 • CHRISTINE REVELL KINDERHUIS

  Die Christine Revell Kinderhuis is ‘n geregistreerde versorgingsentrum vir kinders. Die sentrum kyk na 49 mishandelde, wees- en verwaarloosde kinders vanaf geboorte tot vyf jaar oud. Daar is 27 versorgers wat verseker…

  Sien volledige profiel
 • ELIM NAGSKUILING

  Die Elim Nagskuiling is ‘n Christelik gebaseerde sentrum vir haweloses en is sedert 1997 in Elsiesrivier, besoek hulle by www.elimnightshelter.org.za.

  Sien volledige profiel
 • Halli Trust

  Halli Trust is in die Helderberg-omgewing en fokus op opvoedkundig, entrepreurskap, klein sake ondersteuning, voedsel, landbou, behuising en die verbetering van lewensomstandighede. As deel van hulle opvoedkundige program het hulle ‘n “mascot”…

  Sien volledige profiel
 • Media Campaign Against Human Trafficking (MeCAHT)

  MeCAHT help om bewusmaking te skep vir potensiële slagoffers van mensehandel en prostitusie, inligting deur te gee vir die voorkoming daarvan asook maniere om uit prostitusie te ko men die nodige rehabilitasie…

  Sien volledige profiel
 • RAM – Rescue among Many

  RAM is ‘n geregistreerde nie-winsgewende organisasie is daarop gerig om die lewensomstandighede van jongmense, bejaardes, enkelouers, plaasskole en straatkinders te verbeter. Met hulle hoofkantore in Thornton, Kaapstad, fasiliteer hulle projekte soos die…

  Sien volledige profiel
 • The Equinox Trust

  Die Equinox Trust van Noordhoek gebruik perde as terapiemedium vanaf 2014. Hul programme is gemik op die jeug, mishandelde vroue, versorgers van geestesgestremde persone asook pasiënte van Valkenberg Hospitaal. www.equinoxtrust.org  083 278…

  Sien volledige profiel
 • Third Sector Insights NPT

  Third Sector Insights fokus op die ontwikkeling van beheerliggame om maksimale impak en optimale resultate te behaal asook op netwerkgeleenthede binne hierdie raamwerk. www.thirdsector.co.za  072 630 5129

  Sien volledige profiel
 • WES-KAAPSE VERENIGING VIR PERSONE MET GESTREMDHEDE (APD)

  Met 28 takke regoor die provinsie is die Wes-Kaapse Vereniging vir Persone met Gestremdhede (APD) die grootste organisasie in die Wes-Kaap wat sosiale ontwikkeling aan persone met gestremdhede bied. Saam met sosiale…

  Sien volledige profiel